Language switcher

Sa oled siin

Gaasi ülekandetasude avalik konsultatsioon

Komisjoni määruse (EL) 2017/460, millega kehtestatakse võrgueeskiri gaasi ülekandetasude ühtlustatud ülesehituse põhimõtete kohta (edaspidi TAR), artikkel 26 näeb ette riikliku reguleeriva asutuse poolt lõpliku konsulteerimise läbi viimist enne ülekandetasude ja ülekandega mitteseotud tasude põhjendatud otsuse tegemist.

Ülekandetasude ja ülekandega mitteseotud tasude lõplik konsultatsioon viiakse läbi ajavahemikul 27.05.2019 kuni 26.07.2019 kestusega kaks kuud (TAR artikkel 26 lõige 2).

Lõpliku konsultatsiooni sihtgrupiks on Eesti ülekandevõrgu kasutajad, lisaks edastatakse konsultatsioonidokument ka Energeetika Reguleerivate Asutuste Koostööametile (edaspidi ACER) analüüsiks ja järelduste tegemiseks (TAR artikkel 27 lõige1). Lisaks informeeritakse lõpliku konsultatsiooni toimumisest ka naaberriikide (Läti ja Soome) riiklike reguleerivaid asutusi.

Konsultatsiooni läbiviija avaldab ühe kuu jooksul pärast lõpliku konsulteerimise lõppemist konsulteerimisel saadud vastused ja nende kokkuvõtte (TAR artikkel 26 lõige 3).
 

Veel uudiseid samal teemal

12.03.2020

Konkurentsiamet soovitab Eesti Energial ja Eesti Gaasil hinnad hinnavõrdlusportaalides avalikustada

Selleks, et elektri- ja gaasiturg saaksid toimida läbipaistavalt ja võrdsetel alustel, soovitab amet Eesti Energia AS-il ja Eesti Gaas AS-il avalikustada nii elektri- kui gaasipakettide hinnakirjad vähemalt ühes hinnavõrdlusportaalis.

28.08.2019

Eesti sõltub üha enam elektri impordist

Konkurentsiamet avaldas 2018. aasta elektri- ja gaasituruaruande, milles antakse hinnang vastavate turgude konkurentsiolukorrale ja analüüsitakse võimalikke tulevikustsenaariume. Oluline osa 2018. aasta aruandest keskendub varustuskindluse analüüsimisele. Ameti hinnangul sõltub Eesti alates 2024. aastast senisest rohkem elektri impordist.