Language switcher

Sa oled siin

Gaasi ülekandetasude avalik konsultatsioon

Komisjoni määruse (EL) 2017/460, millega kehtestatakse võrgueeskiri gaasi ülekandetasude ühtlustatud ülesehituse põhimõtete kohta (edaspidi TAR), artikkel 26 näeb ette riikliku reguleeriva asutuse poolt lõpliku konsulteerimise läbi viimist enne ülekandetasude ja ülekandega mitteseotud tasude põhjendatud otsuse tegemist.

Ülekandetasude ja ülekandega mitteseotud tasude lõplik konsultatsioon viiakse läbi ajavahemikul 27.05.2019 kuni 26.07.2019 kestusega kaks kuud (TAR artikkel 26 lõige 2).

Lõpliku konsultatsiooni sihtgrupiks on Eesti ülekandevõrgu kasutajad, lisaks edastatakse konsultatsioonidokument ka Energeetika Reguleerivate Asutuste Koostööametile (edaspidi ACER) analüüsiks ja järelduste tegemiseks (TAR artikkel 27 lõige1). Lisaks informeeritakse lõpliku konsultatsiooni toimumisest ka naaberriikide (Läti ja Soome) riiklike reguleerivaid asutusi.

Konsultatsiooni läbiviija avaldab ühe kuu jooksul pärast lõpliku konsulteerimise lõppemist konsulteerimisel saadud vastused ja nende kokkuvõtte (TAR artikkel 26 lõige 3).
 

Veel uudiseid samal teemal

29.07.2021

Konkurentsiamet soovitab uurida võimalusi elektri ja gaasimüüja vahetamiseks

Mõne päeva eest teatas AS Eesti Gaas hüppelisest gaasihinna tõusust tarbijale, lisaks on viimase paari kuu jooksul tõusnud märkimisväärselt ka elektri hinnad. Tuletame meelde, et elektri ja gaasi müüja osas on tarbijal vaba valik ning otsides alternatiivseid pakkumisi on võimalik oluliselt säästa.

12.07.2021

Konkurentsiamet uuris Balticconnectori käiku andmise hilinemise põhjuseid

Konkurentsiamet viis läbi analüüsi, et uurida Eesti ja Soome vahelise gaasitoru Balticconnectori käiku andmise hilinemist seoses Puiatu ja Paldiski kompressorjaamade valmimise viibimisega.