Language switcher

Sa oled siin

Euroopa Komisjoni hinnangul tagab Eestis rakendatav vee hinna regulatsioon kõikide investorite võrdse kohtlemise

Euroopa Komisjon leidis, et Konkurentsiameti rakendatav hinnaregulatsioon on läbipaistev ja seda rakendatakse kõikide ettevõtjate suhtes ühetaoliselt. Ettevõtjate huvid on kaitstud ja investoritele on loodud sobilik ärikeskkond, et Eesti vee-ettevõtlusesse investeerida. „Euroopa Komisjoni antud hinnang on tänases olukorras selgeks märgiks, et ameti rakendatav metoodika arvestab tarbijate, ettevõtjate ning investorite huvidega. Konkurentsiamet lähtub kehtivast seadusest ning saab kooskõlastada vaid hinna, mis sisaldab põhjendatud kulusid ning mõistlikku kasumit,“ ütles ameti peadirektor Märt Ots.

AS Tallinna Vesi esitas 12.12.2010 Euroopa Komisjonile kaebuse, milles väitis, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse uus redaktsioon takistab kapitali vaba liikumist. Kui varem pidi veeteenuse hinna kehtestama kohaliku omavalitsuse volikogu, siis seaduse muudatusega läks veeteenuse hinna kehtestamise kohustus üle vee-ettevõtjale, kusjuures vee-ettevõtja kehtestatav hind on vaja eelnevalt kooskõlastada Konkurentsiametiga. Euroopa Komisjon otsustas, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatu ei riiva kapitali vaba liikumist.

Veel uudiseid samal teemal

01.12.2021

Konkurentsiamet analüüsis hinnaregulatsiooni tulemusi

Konkurentsiamet analüüsis regulatsiooni alla kuuluvate ettevõtjate kapitali tootlikkust, hindade dünaamikat, tarbijale müüdava teenuste kvaliteeti ning nimetatud tulemuste kontekstis ka energia kasutamise efektiivsust kuni aastani 2020 (kaasa arvatud).

21.10.2019

Konkurentsiamet kooskõlastas AS Tallinna Vesi veeteenuse hinnad

Konkurentsiamet kooskõlastas AS Tallinna Vesi septembris esitatud hinnataotluse alusel uued veeteenuse hinnad Tallinna ja Saue linnas ning Harku alevikus. Uus vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind Tallinna ja Saue linnas langeb kodutarbijale 27% ja kujuneb 1,27 €/m3.