Language switcher

Sa oled siin

Euroopa Komisjon avaldas aruande konkurentsieeskirjade täitmise tagamise kohta ravimisektoris (2009-2017)

Aruandes antakse ülevaade sellest, kuidas Euroopa konkurentsiasutused on aastatel 2009-2019 taganud konkurentsireeglite täitmist ravimisektoris. Aruanne esitati vastuseks nõukogu ja Euroopa Parlamendi tõstatatud probleemile, et ravimifirmade konkurentsivastane tegevus võib ohustada patsientide juurdepääsu taskukohastele ja uuenduslikele hädavajalikele ravimitele.

Aruande täistekst ja kokkuvõte on eesti keeles kättesaadavad Euroopa Komisjoni kodulehelt: