Language switcher

Sa oled siin

Balti riikide reguleerivad asutused soovivad, et elektri hulgimüügituru hinnapiiri (nn kliiringhind) automaatne tõus vaadataks üle

23. augustil 2022 teatas turgude liitmise juhtkomitee, et kooskõlas komisjoni 24. juuli 2015. aasta määruse (EL) 2015/1222 artikli 41 lõike 1 kohase ühtlustatud kõrgeimate ja madalaimate kliiringhindade metoodikaga suurendatakse ühtse päev-ette turu mehhanismi ühtlustatud kõrgeimat kliiringhinda 1000 €/MWh võrra, kui kliiringhind ületab 60% ühtse päev-ette turu mehhanismi ühtlustatud kõrgeimast kliiringhinnast vähemalt ühes turuajaühikus ühe päeva jooksul ühe või mitme pakkumispiirkonna puhul. Otsus on seotud  Leedu, Läti ja Eesti 17. augusti 2022 kõrge elektrihinnaga (4000 €/MWh) kella 18 ajal. Ühtse päev-ette turu mehhanismi praegune ühtlustatud kõrgeim kliiringhind on +4000 €/MWh, mis tõuseb seega tasemele +5000 €/MWh. Uus kõrgeim kliiringhind hakkab kehtima kõigis ühtse päev-ette turu mehhanismis osalevates pakkumispiirkondades viis nädalat pärast nimetatud sündmuse toimumise päeva, seega alates 20. septembrist 2022 (esimene kauplemissessioon).

Arvestades praegust energiahinnakriisi ning selleks, et kaitsta elektrienergia siseturgu ja tarbijaid, ei toeta Balti riikide reguleerivad asutused ühtse päev-ette turu mehhanismi ühtlustatud kõrgeima kliiringhinna kehtestamist tasemel +5000 €/MWh ja kutsuvad liikmesriikide määratud elektriturukorraldajaid üles vaatama läbi reeglit, kuidas kõrgeimat päev-ette hinda korrigeeritakse, et vältida sellist piirhindade tõusu. Seejärel pannakse ettepanek ACERi reguleerivate asutuste nõukogus hääletusele, et saada regulatiivne heakskiit.

Pärast hiljutist hinnatõusu Balti päev-ette turul leppisid Balti riikide reguleerivad asutused kokku, et uurivad koostöös asjaolusid, mis võisid selliseid äärmiselt kõrgeid hindu põhjustada, ja meetmeid, mida saaks rakendada, et vältida tulevikus hinna hüppelist kasvu. Balti riikide reguleerivad asutused leiavad, et hinnapiiri tõstmine tasemele +5000 €/MWh pärast sellist Balti ühtse päev-ette turu elektrihinna episoodilist tõusu ei ole Euroopa elektrituru nõuetekohaseks toimimiseks vajalik ega õigustatud, vastupidi, see on praegust energiakriisi arvestades isegi ebasobiv.

 

Veel uudiseid samal teemal

Elektri universaalteenusele ajutiseks tootmishinnaks on 154,08 €/MWh
30.09.2022

Konkurentsiamet kehtestas elektri universaalteenusele ajutiseks tootmishinnaks 154,08 €/MWh

Konkurentsiamet kehtestas elektri universaalteenusele ajutise tootmishinna, sest tootja esitatud tootmishind (181,83 €/MWh) ja ameti arvestatud hind oli erinev.

21.09.2022

Konkurentsiamet kooskõlastas elektrituru finantsinstrumentide metoodikad Eesti ja Soome piiri jaoks

Konkurentsiamet kooskõlastas  finantsinstrumentide metoodikad, mis aitavad elektrimüüjatel hinnariske maandada.