Language switcher

Sa oled siin

Balti riikide elektrisüsteemi sünkroniseerimine Kesk-Euroopa võrguga siseneb projekti teise etappi

Balti riikide ja Poola energiaregulaatorid (Eestis Konkurentsiamet) sõlmisid 27.04.2020 lepingu, mis annab heakskiidu Balti riikide elektrisüsteemide Kesk-Euroopa võrguga sünkroniseerimise projekti teisele etapile. Projekti koordinaatoriks oli Eesti Konkurentsimet.

Kokkuleppe alusel on heakskiidetud projekti teise etapi investeeringud mahus 1,2 miljardit eurot, millest Eesti osa on 110,6 miljonit eurot.

Eesti riiklik otsus projekti teise etapi osas on Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud 08.05.2020 ja avaldatud 15.05.2020 seisuga Konkurentsiameti kodulehel >>> (PDF).

Balti riikide elektrivõrkude lahti ühendamine Venemaa elektrisüsteemist ja integreerimine Euroopa Liidu elektrisüsteemiga on Euroopa Liidu energiapoliitika strateegiline eesmärk ja prioriteet. See viib Balti riikide elektrivõrkude täielikule koostööle Euroopa elektrivõrkudega, mis tagab Eestile parema pikaajalise elektri varustuskindluse ja –julgeoleku, vähendab meie sõltuvust kolmandatest riikidest ning aitab kaasa elektrituru kiiremale arengule ja ausamale konkurentsile elektriturul.

Projekt on väga suuremahuline ja omab olulist mõju riikide ülekandetariifile. Kuna projekt on aga Euroopa Liidule energeetikapoliitika seisukohast strateegiliselt oluline ning edendab suurel määral Balti regiooni elektrisüsteemide ja -turu arengut, siis on tõenäoline, et projekti finantseeritakse 75% ulatuses EL eelarvest (Euroopa Ühendamise Rahastu). Sellisel juhul on selle mõju tarbijale väike ning ei ületa nelja protsenti.

Veel uudiseid samal teemal

11.09.2020

Avalik konsultatsioon Elering AS elektri võrgulepingu tüüptingimuste kohta

Konkurentsiamet alustab avalikku konsultatsiooni Elering ASi poolt kooskõlastamiseks esitatud elektri võrgulepingu tüüptingimuste osas.

03.08.2020

Konkurentsiamet teeb ettepaneku elektrikatkestuste hüvitamise süsteemi muutmiseks

Konkurentsiamet on välja töötanud ettepanekud elektrikatkestuste hüvitamise süsteemi muudatusteks, et tagada võrguteenuse kvaliteedi rikkumise korral tarbijatele õiglasem hüvitis. Amet saatis ettepanekud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja Justiitsministeeriumile.