Language switcher

Sa oled siin

Amet viib läbi kriminaalmenetlust võimaliku konkurentsikuriteo uurimiseks

Konkurentsiamet alustas võimalikku konkurentsikuritegu käsitleva kriminaalasja raames avalike menetlustoimingutega – teostati läbiotsimised kuue juriidilise isiku ruumides ja lisaks kaheksa kahtlustatava elukohtades.

Kriminaalmenetluse sisuks on kontrollida kahtlusi selle kohta, kas omavahel konkureerivad põllumajandusseadmete müümisega tegelevad ettevõtted tegid PRIA-lt seadmete ostuks toetuste taotlemiseks hinnapakkumisi esitades konkurentsi kahjustavat koostööd. Ringkonnaprokurör Denis Tšasovskih selgitas, et ettevõtjatel on keelatud sõlmida omavahel kokkuleppeid, mis kahjustavad vaba konkurentsi. „Konkurentsi kahjustava koostööga välditakse tavalise äritegevusega seotud riske ja moonutatakse turgu ning samuti eksitatakse PRIA-t jättes mulje, et pakkumustes esitatud summad vastavad tegelikule turuolukorrale,“ lisas prokurör Tšasovskih. Kriminaalmenetlust viib läbi Konkurentsiamet ning juhib Põhja Ringkonnaprokuratuur. Ettevõtjatevahelise konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimine ja kooskõlastatud tegevus, kui sellega määratakse otseselt kolmandate isikute suhtes kindlaks hind ja jagatakse kaubaturgu, on KarS § 400 lg 2 punktide 1 ja 3 järgi kvalifitseeritav kuriteona. Füüsilisele isikule on karistuseks ette nähtud kuni 3 aastane vangistus ja juriidilisele isikule rahaline karistus 5 kuni 10 protsenti juriidilise isiku käibest.