Language switcher

Sa oled siin

Ajutised erandid Euroopa Liidu konkurentsieeskirjadest põllumajandussektoris

Foto autor: Kersti Telve

Euroopa Komisjon kehtestas 30. aprillil 2020 ajutised erandid piima-, lille- ja kartulisektoris, mille alusel saavad ettevõtjad kuni kuue kuu jooksul organiseeruda ning rakendada turumeetmeid, et stabiliseerida sektorit ja hoida siseturgu toimimas. Näiteks lubatakse piimasektoris ühiselt kavandada piimatootmist ning lille- ja kartulisektoris tooteid turult kõrvaldada. Erandi kasutamisest tuleb ettevõtjatel teavitada PRIA-t.

Täpsemalt loe siit:

Piimasektor-   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0599&from=ET

Elustaimede ja lillede sektor -   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0017.01.EST&toc=OJ:L:2020:140:FULL

Kartulisektor -     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0013.01.EST&toc=OJ:L:2020:140:FULL

Veel uudiseid samal teemal

02.09.2020

Ravimite hinnaregulatsioon on näilik

Konkurentsiamet viis läbi konkurentsiolukorra analüüsi, et hinnata ravimite hindadele seatud piirmäärade regulatsiooni toimimist. Ameti hinnangul on kehtiv ravimite juurdehindluse süsteem puudulik ning selle järelevalve killustatud. Selle tulemusel esineb märkimisväärne risk kehtestatud reeglite eiramiseks.

24.03.2020

Konkurentsiõiguse kohaldamisest eriolukorra tingimustes

COVID-19 kriisi tõttu on Eesti majandus sattunud keerulisse olukorda ning konkurentsiõiguse rakendamisel tuleb sellega kahtlemata arvestada. Euroopa konkurentsiameteid koondav võrgustik ECN, mille liige on ka Konkurentsiamet, on andnud välja ühise seisukoha konkurentsireeglite kohaldamise kohta kriisiolukorras.