Language switcher

Sa oled siin

2022. aastal vähenes Eestis postisaadetiste koguarv, kuid kasvas käive

Postipakid

Konkurentsiameti täna avaldatud postiteenuste valdkonnas 2022. aastal toimunud arengute ja esilekerkinud probleemide analüüs näitab kullerpostiteenuste osutajate ja postisaadetiste koguarvu vähenemist.

Konkurentsiameti energia- ja taristuosakonna juhataja Margus Kasepalu sõnul on traditsioonilise kirja saatmine  oluliselt vähenenud, kuid üha enam suureneb saadetiste edastamine seoses e-kaubanduse mahtude kasvuga. „Riigisiseselt kirisaadetiste edastamist ja ajakirjanduse kojukannet pakkusid 2022. aastal kaks ettevõtet – AS Eesti Post ja Express Post AS. AS Eesti Post kogus ja edastas kirisaadetisi üle Eesti ning tegi ajakirjanduse kojukannet maapiirkondades. Express Post AS osutas kirisaadetiste kogumise, sorteerimise ja kättetoimetamise teenust äritarbijatele üle Eesti ning tegi ajakirjanduse kannet suuremates linnades. Universaalset postiteenust (UPT) osutas AS Eesti Post,“ ütles Kasepalu.

Möödunud aastal vähenes tegevusloaga postiteenuse osutajate arv võrreldes 2021 aastaga ja majandustegevuse registrist (MTR) kustutati kolm kullerpostiteenuse osutajat. Samas alustas tegevust ja registreeriti kaks uut kullerpostiteenuse osutajat. 

Registreeritud postiteenuse osutajate koguarv oli möödunud aasta lõpu seisuga 56. Edastatud postisaadetiste koguarv vähenes 2022. aastal 9% võrra peamiselt postisaadetiste, otseposti saadetiste ja perioodiliste väljaannete arvu langusest, kuid kullerpostiteenuste maht jäi 2021. aastaga sarnasele tasemele. Samas kasvas koguste vähenemisest hoolimata postituru kogukäive aastaga 2 protsendi võrra. Tõusu vedasid kullerpostiteenused ja perioodika, mille käive kasvas tulenevalt hinnatõusust ning lisaks sai perioodika riigilt täiendavalt ühekordsest toetust.

Universaalse postiteenuse (UPT) käive kahanes 2022. aastal võrreldes eelneva aastaga 23%, samas kui UPT maht langes koguni 38,1%. Kaebusi ja teabenõudeid postiteenuse osutajate tegevuse kohta esitati 2022. aastal 18, mida on vähem kui 2021. aastal. Probleemid olid peamiselt seotud saadetiste kadumise, kahjustumise, kättetoimetamise ja kogumisega.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi-, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.

 

Aruanne on leitav Konkurentsiameti kodulehelt https://www.konkurentsiamet.ee/sites/default/files/postside_aruanne_2022.pdf (PDF)

Veel uudiseid samal teemal

05.10.2022

Konkurentsiamet keelas teist korda AS Eesti Post ja AS Express Posti koondumise

Konkurentsiamet tegi 5. oktoobril 2022 otsuse, millega keelas AS Eesti Post ja tema ainukese konkurendi AS Express Posti koondumise.

03.03.2021

Konkurentsiamet avaldas 2020. aasta postituruaruande

Ameti aruanne käsitleb 2020. aastal postiteenuste valdkonnas toimunud arenguid, esile kerkinud probleeme ja Konkurentsiameti tegevust. Postiseaduse kohaselt esitab Konkurentsiamet iga aasta teises kvartalis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile postiteenuste valdkonna aruande eelmise kalendriaasta kohta.