Language switcher

Sa oled siin

01.01.2019 jõustub elektrienergia müügi tegevuslube puudutav elektrituruseaduse muudatus

01.01.2019 jõustub elektrituruseaduse (ELTS) muudatus, mille järgi asendub loakohustus elektrienergia müügil majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud teatamiskohustusega.

Seega esitab elektrienergia müügiga tegeleda sooviv ettevõtja alates 01.01.2019 majandustegevuse registrile riigiportaali www.eesti.ee kaudu (otsetee: http://mtr.mkm.ee) senise tegevusloa taotluse asemel elektrienergia müügi majandustegevusteate.

Teatamiskohustus puudub järgmistel juhtudel:
•elektrienergia müügil ELTS § 15 lg 6 punkti 1 või 2 kohaselt
•tootja toodetud elektrienergia müügil
•elektrienergia müügil elektribörsil
•elektrienergia müügil ELTS § 16 lõike 3 kohaselt
•elektrienergia müügil, kui jaotusvõrguettevõtja osutab turuosalisele ainult ELTS § 44 lõike 41 kohaselt avatud tarne teenust või § 761 kohaselt üldteenust
•elektrienergia müügil, kui elektrienergia on tarbijale edastatud otseliini kaudu ja toodetud kokku alla 200 kW netovõimsusega tootmisseadmete abil 

Majandustegevusteade tuleb registrile esitada ka ettevõtjal, kes omab hetkel tegevusluba tegutsemiseks elektrienergia müügiga. Kuni majandustegevusteate registreerimiseni tegutseb selline elektrienergia müüja tegevusloa alusel ja temale laieneb kohustus tasuda tegevusloa eest ettenähtud riigilõiv.  
 

Veel uudiseid samal teemal

01.12.2021

Konkurentsiamet analüüsis hinnaregulatsiooni tulemusi

Konkurentsiamet analüüsis regulatsiooni alla kuuluvate ettevõtjate kapitali tootlikkust, hindade dünaamikat, tarbijale müüdava teenuste kvaliteeti ning nimetatud tulemuste kontekstis ka energia kasutamise efektiivsust kuni aastani 2020 (kaasa arvatud).

27.10.2021

Konkurentsiamet tegi ettepaneku taastuvenergia toetuste ülevaatamiseks

Konkurentsiamet tegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku taastuvenergia toetuste ülevaatamiseks. Eelmise aastaga võrreldes on elektrienergia hind 2021. aastal kasvanud 102%, mistõttu on põhjendatud üle vaadata kehtivad taastuvenergia toetuste määramise tingimused ja suurused.