Language switcher

Sa oled siin

01.01.2019 jõustub elektrienergia müügi tegevuslube puudutav elektrituruseaduse muudatus

01.01.2019 jõustub elektrituruseaduse (ELTS) muudatus, mille järgi asendub loakohustus elektrienergia müügil majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud teatamiskohustusega.

Seega esitab elektrienergia müügiga tegeleda sooviv ettevõtja alates 01.01.2019 majandustegevuse registrile riigiportaali www.eesti.ee kaudu (otsetee: http://mtr.mkm.ee) senise tegevusloa taotluse asemel elektrienergia müügi majandustegevusteate.

Teatamiskohustus puudub järgmistel juhtudel:
•elektrienergia müügil ELTS § 15 lg 6 punkti 1 või 2 kohaselt
•tootja toodetud elektrienergia müügil
•elektrienergia müügil elektribörsil
•elektrienergia müügil ELTS § 16 lõike 3 kohaselt
•elektrienergia müügil, kui jaotusvõrguettevõtja osutab turuosalisele ainult ELTS § 44 lõike 41 kohaselt avatud tarne teenust või § 761 kohaselt üldteenust
•elektrienergia müügil, kui elektrienergia on tarbijale edastatud otseliini kaudu ja toodetud kokku alla 200 kW netovõimsusega tootmisseadmete abil 

Majandustegevusteade tuleb registrile esitada ka ettevõtjal, kes omab hetkel tegevusluba tegutsemiseks elektrienergia müügiga. Kuni majandustegevusteate registreerimiseni tegutseb selline elektrienergia müüja tegevusloa alusel ja temale laieneb kohustus tasuda tegevusloa eest ettenähtud riigilõiv.  
 

Veel uudiseid samal teemal

12.03.2020

Konkurentsiamet soovitab Eesti Energial ja Eesti Gaasil hinnad hinnavõrdlusportaalides avalikustada

Selleks, et elektri- ja gaasiturg saaksid toimida läbipaistavalt ja võrdsetel alustel, soovitab amet Eesti Energia AS-il ja Eesti Gaas AS-il avalikustada nii elektri- kui gaasipakettide hinnakirjad vähemalt ühes hinnavõrdlusportaalis.

28.02.2020

Elektriautode laadimisvõrgust ei tohi tekkida monopoli

Konkurentsiamet juhib Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, Justiitsministeeriumile ning Elektrilevi OÜ-le saadetud kirjas tähelepanu, et elektriautode laadimisvõrgustiku puhul on oluline vältida monopoli tekkimist.