Language switcher

Rahvusvaheline koostöö

 

Raudtee valdkonnas toimub rahvusvaheline suhtlus peamiselt koostöövõrgustike ja organisatsioonide vahendusel.

Sõltumatute raudteeregulaatorite ühendus

(ingl k Independent Regulators' Group-Rail, lüh IRG-Rail)
on sõltumatuid riiklikke raudtee regulaatoreid ühendav grupp, kuhu kuuluvad 29 riigi esindajad. IRG-Rail töötab läbi Euroopa Komisjoni poolt plaanitavate õigusaktide muudatusi ning teeb vajalikke täiendus- või muutmisettepanekuid.

Euroopa raudteeregulaatorite kontaktgrupp

(ingl k European Network of Rail Regulatory Bodies, lüh ENRRB)
on Euroopa Komisjoni loodud riiklikke raudteeregulaatoreid ühendav institutsioon, kuhu kuuluvad 26 Euroopa Liidu liikmesriigi esindajad. ENRRB põhiülesandeks on abistada Euroopa Komisjoni delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel, hõlbustada aktiivset koostööd ja teabevahetust riiklike raudteeregulaatorite vahel.