Language switcher

Rahvusvaheline koostöö

Amet osaleb postivaldkonna töögruppide ja ühenduste töös.

Teadmisi vahetatakse ja kogemusi jagatakse erinevate riikide regulaatoritega kahepoolsete suhete vormis, kuid peamine osa rahvusvahelisest suhtlusest toimub siiski vastavate koostöövõrgustike ja organisatsioonide vahendusel.

Euroopa postiregulaatorite grupp

(ingl k European Regulators Group for Postal Services, lüh ERGP)
liikmeteks on 28 EL liikmesriiki. ERGP ülesandeks on anda nõu Euroopa Komisjonile postiteenuste osas ja edendada liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahelist koostööd ja suhtlust.
veebileht:  https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en

Euroopa postiregulatsiooni komitee

(ingl k European Committee of Postal Regulation, lüh CERP)
roll on uurida postiregulatsiooni teemasid Euroopa kontekstis, arvestades samal ajal ka regulatiivseid muudatusi. CERP hindab ka rahvusvahelise regulatsiooni mõju riikides ja suhtleb vastavate rahvusvaheliste postiregulatsiooniga tegelevate organisatsioonidega.

Ülemaailmse postiliidu Euroopa töögrupid 

(ingl k Universal Postal Union, lüh. UPU) 
UPU on peamine postisektori osapoolte vahelise koostöö vorm. UPU täidab ühtlasi nii nõuandja kui ka kontaktpunkti rolli, pakkudes vajadusel ka tehnilist tuge. UPU kehtestab reegleid rahvusvahelisele kirjavahetusele ja annab soovitusi, et edendada kirja-, paki- ja finantsteenuste mahtude kasvu ja parandada teenuse kvaliteeti kasutajate jaoks.

Regionaalne ja kahepoolne koostöö

Kõige tihedam koostöö seob Konkurentsiametit naaberriikide kolleegidega. Sageli tegutsevad ettevõtjad mitmes omavahel piirnevas riigis ja asutuste väljakutsed on sarnased. Läti ja Leedu kolleegidega toimuvad iga-aastased postiregulaatorite kohtumised.