Language switcher

Sa oled siin

Uudised

05.04.2016

Konkurentsiamet tegi N.R. Energy OÜ-le kaugkütteseaduse täitmata jätmise eest ettekirjutuse

Konkurentsiamet tegi N.R. Energy OÜ-le kaugkütteseaduse täitmata jätmise eest ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtjat viima sisse muudatused 10.03.2016 avaldatud soojuse ostmiseks lepingu sõlmimise kavatsuse teatesse. Ettevõtja avaldatud teates nõutud käitise valmimise tähtaeg 30.11.2016 (...
22.10.2013

Riikliku regulatsiooni otstarbekusest väikestes kaugkütte võrgupiirkondades (aastase müügimahuga alla 10 000 MWh)

Konkurentsiamet on koostanud analüüsi "Riikliku regulatsiooni otstarbekusest väikestes kaugkütte võrgupiirkondades (aastase müügimahuga alla 10 000 MWh)". Analüüsis soovitatakse võtta võrgupiirkondades selge suund vabaturu korraldusele ja muuta kaugkütteseadust selliselt, et...
25.10.2011

Riigikohus ei võtnud Fortum Termest ASi kaebust Konkurentsiameti otsuse tühistamiseks menetlusse

Riigikohus otsustas 17.10.2011 mitte menetleda Fortum Termest AS-i kaebust Konkurentsiameti toimingute õigusvastasuse tuvastamiseks, ameti otsuse tühistamiseks ning ameti kohustamiseks vaadata ettevõtja 30.04.2009 avaldus uuesti läbi. Sellega jäi lõplikult jõusse Konkurentsiameti 6.11.2009. otsus...
07.12.2009

Konkurentsiamet ei kooskõlastanud Tartu Keskkatlamaja AS-i poolt esitatud soojuse hinda

Konkurentsiamet tegi otsuse, millega keeldus kooskõlastamast Tartu linna suurima kaugkütteettevõtte Tartu Keskkatlamaja ASi poolt esitatud soojuse hinda 814 kr/MWh. Hetkel on ettevõtte soojuse müügihind 640,48 kr/MWh. Seega oleks ettevõte taotluse rahuldamine toonud tarbijatele kaasa...
22.09.2009

Konkurentsiamet: üleminek soojuse- ja elektri koostootmisele ei tohi kaasa tuua soojuse hinna tõusu

Tartu linna suurim kaugkütteettevõte AS Tartu Keskkatlamaja esitas 20. juulil Konkurentsiametile taotluse soojuse hinna 814 kr/ MWh (lisandub käibemaks) kooskõlastamiseks. Hetkel on ettevõtte soojuse müügihind 616,73 kr /MWh (lisandub käibemaks). Seega soovib ettevõte tõsta tarbijatele müüdava...

Lehed