Language switcher

Sa oled siin

Uudised

21.02.2013

Konkurentsiamet ei tuvastanud Tallinna linna ja Euroapteegi vahelises koostöös konkurentsi piiravaid tingimusi

Eesti Apteekrite Liit palus Konkurentsiametil kontrollida, kas Tallinna linna pensionilisa saajatele kehtestatud soodustus ravimite ostmisel Euroapteek OÜ apteekidest on kooskõlas konkurentsiseadusega. Käesoleval juhul Konkurentsiamet Tallinna linna ja Euroapteegi vahelises koostöös konkurentsi...
19.02.2013

Konkurentsiamet lõpetas kiirabikonkursi uurimise

Järva ja Jõgeva maavalitsused esitasid 15. jaanuaril Konkurentsiametile ühise taotluse järelevalve läbiviimiseks, milles palusid uurida nn. kiirabikonkursi asjaolusid. Konkurentsiamet ei tuvastanud menetluse käigus konkurentsiseaduse rikkumist. Terviseamet otsustas alates 2014. aasta 1....
02.01.2013

Konkurentsiamet ei tuvastanud ASi Eesti Post pakiautomaate puudutavas tegevuses konkurentsiseaduse rikkumist

Itella SmartPOST OÜ (SmartPOST) esitas 16.11.2011 Konkurentsiametile kaebuse, milles palus ametil kontrollida, kas AS Eesti Post (Eesti Post) hinnakujundus Post24 teenuse pakkumisel rikub konkurentsiseadust, eelkõige seeläbi, et EP pakub Post24 teenust röövellikult madalate hindadega. SmartPOST...
23.11.2012

Konkurentsiamet tegi ettepaneku avada jäätmeturud täielikult vabale konkurentsile

Konkurentsiamet tegi Keskkonnaministeeriumile ettepaneku jäätmeseaduse muutmise algatamiseks, millega kaotataks piirangud jäätmete veo ja käitluse turgudel. Konkurentsiamet on viimastel aastatel tegelenud jäätmesektoris paljude erinevate probleemidega, mistõttu on amet veendunud, et hetkel kehtiv...
23.10.2012

Konkurentsiamet võtab osa arengukoostööprojektist, mille eesmärgiks on arendada vabaturumajanduse konkurentsi Moldova Vabariigis

Konkurentsiameti eksperdid osalevad Välisministeeriumi poolt finantseeritavas arengukoostööprojektis nimega „Tõhusam vabaturu konkurentsi kaitse hariduse edendamise ja hea valitsemistava põhimõtete alusel.” Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest ning selle...
14.09.2012

Riigikohus jättis jõusse Konkurentsiameti ettekirjutuse OÜ-le Lehepunkt

Riigikohus otsustas mitte menetleda OÜ Lehepunkt (edaspidi Lehepunkt) kassatsioonkaebust, mille tulemusena jõustus Konkurentsiameti ettekirjutus. Lehepunkt kahjustab erinevate teenustasude kehtestamisega konkurentsi kirjastajate vahel, kuna suurtele kirjastuskontsernidele on loodud põhjendamatu...
03.09.2012

Jõustus AS-ile Eesti Post konkurentsiseaduse rikkumise eest määratud rahatrahv

Riigikohus otsustas mitte menetleda AS-i Eesti Post kassatsioonkaebust Harju Maakohtu 27.04.2012.a kohtuotsusele. Seega jõustus kohtuotsus, millega Harju Maakohus jättis Konkurentsiameti poolt AS Eesti Post suhtes 16.11.2011 tehtud väärteootsuse konkurentsiseaduse rikkumise osas muutmata, kuid...
09.07.2012

Jõustus Harju Maakohtu kohtuotsus rehvide müüja karistamise kohta

12.06.2012. a. tegi Harju Maakohus otsuse, millega karistas rahalise karistusega OÜ REHVID 24 ning selle juhatuse liiget Evert Kreek’i vastavalt karistusseadustiku § 400 lg-s 4 ja § 400 lg 2 punktis 1 sätestatud kuriteo toimepanemise ehk keelatud konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimise eest...
25.05.2012

Jõustus Harju Maakohtu kohtuotsus turvateenuste pakkujate karistamise kohta

25.04.2012. a. tegi Harju Maakohus otsuse, millega karistas rahalise karistusega AS-i Pristis ja Securitas Eesti AS-i karistusseadustiku § 400 lg 2-s sätestatud kuriteo toimepanemise ehk keelatud konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimise eest. Kokkulepe, mille eest ettevõtjaid karistati,...
03.05.2012

Harju Maakohus kinnitas AS-i Eesti Post poolt turgu valitseva seisundi kuritarvitamist

Harju Maakohus tegi 27.04.2012 kohtuotsuse, millega jättis Konkurentsiameti poolt AS Eesti Post suhtes 16.11.2011 tehtud väärteootsuse konkurentsiseaduse rikkumise osas muutmata, kuid vähendas AS-le Eesti Post konkurentsiseaduse § 735 lg 2 alusel määratud rahatrahvi 18 000 eurole....

Lehed