Language switcher

Sa oled siin

Uudised

09.12.2013

Konkurentsiamet tervitab tänast Riigikohtu otsust apteekide asutamispiirangute kaotamise kohta

Tänane Riigikohtu otsus rõhutab ettevõtlusvabaduse kui põhiseadusliku väärtuse olulisust. Konkurentsiamet on juba alates 2009. aastast teinud mitmel korral ettepanekuid ravimiseaduses kehtestatud apteekide asutamispiirangute kaotamiseks, põhjusel, et need ei ole ennast õigustanud. Piirangud ei ole...
01.04.2013

Konkurentsiamet soovitab muuta põlevkiviressursi jagamise põhimõtteid

Konkurentsiamet analüüsis põlevkiviressursi jagamise korraldust ning võimalikke tulevikuarenguid. Tänase korralduse järgi on eelistatud juba turul tegutsevad ettevõtjad ning uutel turule tulijatel puudub ligipääs põlevkivivarudele. Amet leidis, et ressursside tõhusama jagamisega saaks ka riik...
21.02.2013

Konkurentsiamet ei tuvastanud Tallinna linna ja Euroapteegi vahelises koostöös konkurentsi piiravaid tingimusi

Eesti Apteekrite Liit palus Konkurentsiametil kontrollida, kas Tallinna linna pensionilisa saajatele kehtestatud soodustus ravimite ostmisel Euroapteek OÜ apteekidest on kooskõlas konkurentsiseadusega. Käesoleval juhul Konkurentsiamet Tallinna linna ja Euroapteegi vahelises koostöös konkurentsi...
19.02.2013

Konkurentsiamet lõpetas kiirabikonkursi uurimise

Järva ja Jõgeva maavalitsused esitasid 15. jaanuaril Konkurentsiametile ühise taotluse järelevalve läbiviimiseks, milles palusid uurida nn. kiirabikonkursi asjaolusid. Konkurentsiamet ei tuvastanud menetluse käigus konkurentsiseaduse rikkumist. Terviseamet otsustas alates 2014. aasta 1....
02.01.2013

Konkurentsiamet ei tuvastanud ASi Eesti Post pakiautomaate puudutavas tegevuses konkurentsiseaduse rikkumist

Itella SmartPOST OÜ (SmartPOST) esitas 16.11.2011 Konkurentsiametile kaebuse, milles palus ametil kontrollida, kas AS Eesti Post (Eesti Post) hinnakujundus Post24 teenuse pakkumisel rikub konkurentsiseadust, eelkõige seeläbi, et EP pakub Post24 teenust röövellikult madalate hindadega. SmartPOST...
23.11.2012

Konkurentsiamet tegi ettepaneku avada jäätmeturud täielikult vabale konkurentsile

Konkurentsiamet tegi Keskkonnaministeeriumile ettepaneku jäätmeseaduse muutmise algatamiseks, millega kaotataks piirangud jäätmete veo ja käitluse turgudel. Konkurentsiamet on viimastel aastatel tegelenud jäätmesektoris paljude erinevate probleemidega, mistõttu on amet veendunud, et hetkel kehtiv...
23.10.2012

Konkurentsiamet võtab osa arengukoostööprojektist, mille eesmärgiks on arendada vabaturumajanduse konkurentsi Moldova Vabariigis

Konkurentsiameti eksperdid osalevad Välisministeeriumi poolt finantseeritavas arengukoostööprojektis nimega „Tõhusam vabaturu konkurentsi kaitse hariduse edendamise ja hea valitsemistava põhimõtete alusel.” Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest ning selle...
14.09.2012

Riigikohus jättis jõusse Konkurentsiameti ettekirjutuse OÜ-le Lehepunkt

Riigikohus otsustas mitte menetleda OÜ Lehepunkt (edaspidi Lehepunkt) kassatsioonkaebust, mille tulemusena jõustus Konkurentsiameti ettekirjutus. Lehepunkt kahjustab erinevate teenustasude kehtestamisega konkurentsi kirjastajate vahel, kuna suurtele kirjastuskontsernidele on loodud põhjendamatu...
03.09.2012

Jõustus AS-ile Eesti Post konkurentsiseaduse rikkumise eest määratud rahatrahv

Riigikohus otsustas mitte menetleda AS-i Eesti Post kassatsioonkaebust Harju Maakohtu 27.04.2012.a kohtuotsusele. Seega jõustus kohtuotsus, millega Harju Maakohus jättis Konkurentsiameti poolt AS Eesti Post suhtes 16.11.2011 tehtud väärteootsuse konkurentsiseaduse rikkumise osas muutmata, kuid...
09.07.2012

Jõustus Harju Maakohtu kohtuotsus rehvide müüja karistamise kohta

12.06.2012. a. tegi Harju Maakohus otsuse, millega karistas rahalise karistusega OÜ REHVID 24 ning selle juhatuse liiget Evert Kreek’i vastavalt karistusseadustiku § 400 lg-s 4 ja § 400 lg 2 punktis 1 sätestatud kuriteo toimepanemise ehk keelatud konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimise eest...

Lehed