Language switcher

Sa oled siin

Uudised

03.09.2018

Uuring: 82% elektrimüüjat vahetanud tarbijatest hindab vahetusprotsessi sujuvaks

Elektrimüüja vahetusprotsess on Eesti tarbijate jaoks olnud sujuv. 82% neist, kes on elektrimüüjat või paketti vahetanud, iseloomustab vahetusprotsessi positiivselt, selgus uuringufirma Uuringupartner värskest seireuuringust. Kõikidest elanikest, kes on pärast turu avanemist ise elektrimüüjat...
11.04.2018

Alates 01.05.2018 hakkab kehtima elektrienergia võrgutasude arvutamise täiendatud metoodika

Alates 01.05.2018 kehtima hakkavat metoodikat täiendati vastavalt vajadusele reguleerida jaotusvõrguettevõtja kulude jagamist elektrienergia jaotusteenuse osutamise tegevuse ja elektrituruseaduse § 701 lõikes 1 sätestatud jaotusvõrguettevõtja füüsilisele võrgutaristule juurdepääsu pakkumisega...
17.03.2017

Konkurentsiamet kooskõlastas Elektrilevi OÜ võrgutasud

Konkurentsiamet kooskõlastas 16.03.2017 Elektrilevi OÜ võrgutasud, mis langesid keskmiselt 6,7% ning millega säästetakse tarbijale 18,5 miljonit eurot aastas. Konkurentsiamet tegi 22.12.2016 Elektrilevi OÜ-le ettekirjutuse viia võrgutasud kulupõhiseks ning 13.02.2017 esitas ettevõtja...
27.12.2016

Elektrilevi peab oma võrgutasusid vähendama

Konkurentsiamet tuvastas, et Elektrilevi OÜ rakendatavad võrgutasud ei ole kulupõhised ning tegi ettevõtjale 22.12.2016 vastavasisulise ettekirjutuse. Konkurentsiamet nõuab, et võrgutasu peab langema 6,7%. Kuna võrgutasude osakaal moodustab lõpphinnast 50-55%, siis sellega peaks keskmisele...
11.01.2016

Konkurentsiamet kiitis heaks Elektrilevi OÜ kohustuse pakkuda elektrimüüjatele ühtse arve esitamise võimalust

Konkurentsiamet kiitis 29.12.2015 otsusega heaks Elektrilevi OÜ kohustuse arendada 2017. aasta alguseks välja infotehnoloogiline lahendus ja tüüptingimused, mille kohaselt avaneb kõigile elektrimüüjatele Elektrilevi OÜ võrgupiirkonnas võimalus esitada tarbijatele nii elektrienergia kui ka...
11.11.2015

Konkurentsiamet määras Elering AS-ile energia hulgimüügituru reeglite rikkumise eest rahatrahvi

Konkurentsiamet määras 04.11.2015 Elering AS-ile 2014. aasta juunis toime pandud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (edaspidi REMIT) rikkumise eest elektrituruseaduse alusel rahatrahvi 10 000 eurot. Elering AS teostas...
15.09.2014

Konkurentsiamet algatas järelevalvemenetluse seoses EstLink1 ja EstLink2 katkestustega

Konkurentsiamet algatas 12. septembril Elering AS-i suhtes järelevalvemenetluse seoses Eesti ja Soome vahelise elektrienergia ülekandevõimsuse katkemisega. Mõlemad Eesti ja Soome vahelised elektriühendused EstLink 1 ja EstLink 2 langesid korraga välja alates 10.09.2014 ning sellega seoses ei...
08.04.2014

Konkurentsiamet ja Läti energiaregulaator leppisid kokku täiendava elektriühenduse projektis

Konkurentsiamet ja Läti energiaregulaator sõlmisid kokkuleppe täiendava Eesti-Läti elektriühenduse projekti esitamiseks Euroopa Komisjonile. Varem on selle projekti osas kokku leppinud ka mõlema riigi põhivõrgud Elering ja AST. Projekti kogumaksumus on ligi 178 miljonit eurot (Eestis 75 miljonit ja...
17.12.2013

Konkurentsiamet kooskõlastas Elering AS-i uued võrgutasud

Konkurentsiamet kooskõlastas 17.12.2013.a  Elering AS-i (edaspidi Elering) uued võrgutasud, keskmise langusega 7,8 protsenti. Võrgutasud langesid peamiselt seetõttu, et ettevõte on teeninud ülekandevõimsuse oksjoni tulu 15,3 miljonit eurot. Vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonile arvestab...
06.01.2012

28.12.2011. a jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (REMIT)

Määruse eesmärk on ära hoida kuritarvitused energia hulgimüügiturul ning kaitsta sellega lõpptarbijaid. Määrusega kehtestatakse eeskirjad, mis keelavad energia hulgimüügiturge mõjutavad kuritarvitused nagu kauplemise siseteabe põhjal ning turuga manipuleerimise. Järelevalvet...

Lehed