Language switcher

Sa oled siin

Uudised

22.07.2021

AS Narva Soojusvõrk peab alustama soojuse ostmise konkursi väljakuulutamise ettevalmistusega

Narva linn, Eesti Energia AS ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on juhtinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Konkurentsiameti tähelepanu olukorrale Narva linna soojusmajanduses, kuna põlevkivi baasil soojuse tootmine ei ole enam jätkusuutlik....
12.03.2020

Konkurentsiamet soovitab Eesti Energial ja Eesti Gaasil hinnad hinnavõrdlusportaalides avalikustada

Selleks, et elektri- ja gaasiturg saaksid toimida läbipaistavalt ja võrdsetel alustel, soovitab amet Eesti Energia AS-il ja Eesti Gaas AS-il avalikustada nii elektri- kui gaasipakettide hinnakirjad vähemalt ühes hinnavõrdlusportaalis. Kahetsusväärselt ei ole Eesti elektrituru suurim elektrimüüja...
07.06.2019

Konkurentsiamet kinnitas soojuse hinna langetamise Tallinnas

Konkurentsiamet kooskõlastas 06.06.2019 AS Utilitas Tallinna võrgupiirkonna tarbijale müüdava soojuse piirhinna 47,60 eurot/MWh. Uus piirhind on 13,6% väiksem seni kehtinud piirhinnast. AS Utilitas rakendab hinda tagasiulatuvalt ka maikuu arvetele. Hind alaneb peamiselt seetõttu, et vähenesid...
05.04.2016

Konkurentsiamet tegi N.R. Energy OÜ-le kaugkütteseaduse täitmata jätmise eest ettekirjutuse

Konkurentsiamet tegi N.R. Energy OÜ-le kaugkütteseaduse täitmata jätmise eest ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtjat viima sisse muudatused 10.03.2016 avaldatud soojuse ostmiseks lepingu sõlmimise kavatsuse teatesse. Ettevõtja avaldatud teates nõutud käitise valmimise tähtaeg 30.11.2016 (...
22.10.2013

Riikliku regulatsiooni otstarbekusest väikestes kaugkütte võrgupiirkondades (aastase müügimahuga alla 10 000 MWh)

Konkurentsiamet on koostanud analüüsi "Riikliku regulatsiooni otstarbekusest väikestes kaugkütte võrgupiirkondades (aastase müügimahuga alla 10 000 MWh)". Analüüsis soovitatakse võtta võrgupiirkondades selge suund vabaturu korraldusele ja muuta kaugkütteseadust selliselt, et...
25.10.2011

Riigikohus ei võtnud Fortum Termest ASi kaebust Konkurentsiameti otsuse tühistamiseks menetlusse

Riigikohus otsustas 17.10.2011 mitte menetleda Fortum Termest AS-i kaebust Konkurentsiameti toimingute õigusvastasuse tuvastamiseks, ameti otsuse tühistamiseks ning ameti kohustamiseks vaadata ettevõtja 30.04.2009 avaldus uuesti läbi. Sellega jäi lõplikult jõusse Konkurentsiameti 6.11.2009. otsus...
07.12.2009

Konkurentsiamet ei kooskõlastanud Tartu Keskkatlamaja AS-i poolt esitatud soojuse hinda

Konkurentsiamet tegi otsuse, millega keeldus kooskõlastamast Tartu linna suurima kaugkütteettevõtte Tartu Keskkatlamaja ASi poolt esitatud soojuse hinda 814 kr/MWh. Hetkel on ettevõtte soojuse müügihind 640,48 kr/MWh. Seega oleks ettevõte taotluse rahuldamine toonud tarbijatele kaasa...
22.09.2009

Konkurentsiamet: üleminek soojuse- ja elektri koostootmisele ei tohi kaasa tuua soojuse hinna tõusu

Tartu linna suurim kaugkütteettevõte AS Tartu Keskkatlamaja esitas 20. juulil Konkurentsiametile taotluse soojuse hinna 814 kr/ MWh (lisandub käibemaks) kooskõlastamiseks. Hetkel on ettevõtte soojuse müügihind 616,73 kr /MWh (lisandub käibemaks). Seega soovib ettevõte tõsta tarbijatele müüdava...