Language switcher

Sa oled siin

Uudised

17.12.2021

Kohtuvaidluse tulemusena on selge, et Konkurentsiamet on Enefit Green AS ja Nelja Energia AS koondumise menetlemisel teinud õiguspärase otsuse

Riigikohus ei võtnud menetlusse ELEON AS, AS Eesti Elekter, Eurowind OÜ, Vaivara Tuulepark OÜ, Roheline Elekter AS, Aidu Tuulepark OÜ, Audru Tuulepark OÜ ja Estwind Energy OÜ kassatsioonkaebust. Seega jääb jõusse Tallinna Ringkonnakohtu 17.06.2021 otsus, millega jäeti apellatsioonkaebus rahuldamata...
Enefit Green Iru Power plant
18.06.2021

Tallinna Ringkonnakohus leidis, et Konkurentsiamet on Enefit Green AS ja Nelja Energia AS koondumise menetlemisel teinud õiguspärase otsuse

Tallinna Ringkonnakohus tegi 17.06.2021 otsuse, millega jättis ELEON AS, AS Eesti Elekter, Eurowind OÜ, Vaivara Tuulepark OÜ, Roheline Elekter AS, AiduTuulepark OÜ, Audru Tuulepark OÜ ja Estwind Energy OÜ apellatsioonkaebuse rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu otsuse resolutsiooni muutmata....
19.02.2021

Konkurentsiamet lõpetas kinode koondumise menetlemise

Konkurentsiamet lõpetas 19.02.2021 MM Grupp OÜ ja Forum Cinemas OÜ koondumise menetlemise, kuna koondumise osalised otsustasid koondumisest loobuda. Konkurentsiamet jõudis menetluse tulemusena seisukohale, et koondumine võib oluliselt kahjustada konkurentsi kinodes filmide näitamise kaubaturgudel...
15.01.2019

Konkurentsiamet lõpetas Parma Oy ja AS TMB koondumise menetluse

Konkurentsiamet tegi 04.01.2019 otsuse, mille kohaselt lõpetas Parma Oy ja AS TMB koondumise menetluse, kuna Parma Oy esitas koondumise teate tagasivõtmise taotluse, millega teavitas, et koondumise osalised on otsustanud loobuda koondumisest Eestis asuva äritegevuse osas.
20.02.2018

Amet andis OÜ Alexela Tanklad ja Euro Oil Aktsiaseltsi koondumisele loa koos kohustustega, mis aitavad vältida konkurentsi kahjustumist

Konkurentsiamet andis 19.02.2018 loa OÜ Alexela Tanklad ja Euro Oil Aktsiaseltsi koondumisele. Konkurentsiameti otsuse kohaselt võib OÜ Alexela Tanklad omandada 22 Euro Oili tanklat tingimusega, et koondumise osalised täidavad endale võetud kohustuse võõrandada kaks Euro Oili tanklat. Võõrandatavad...
12.12.2017

Konkurentsiamet andis Olexerile koondumise loa kohustusega võõrandada kolm Favora tanklat

Konkurentsiamet tegi 06.12.2017 AS Aqua Marina (Olerex) ja aktsiaselts  „Johnny“ (Favora) ettevõtja osa koondumisele lubava otsuse kohustusega. Otsuse kohaselt võib Olerex omandada Tallinnas, Tartus, Viljandis ning Rõuges asuvad neli Favora tanklat. Konkurentsiameti hinnangul tugevneb...
20.12.2013

Konkurentsiamet lõpetas AS Forum Cinemas ja Solaris kino koondumise menetluse

Konkurentsiamet lõpetas 19. detsembril AS Forum Cinemas ja Solaris kino koondumise menetluse, kuna koondumise osalised esitasid viis päeva enne menetluse tähtaja lõppu koondumisest loobumise taotluse teadmisega, et vastasel juhul oleks Konkurentsiamet teinud koondumist keelava otsuse....
24.07.2012

Teade telekanalite MTG Broadcasting AB ja AS Latvijas Neatkarīgā Televīzija koondumise kohta Lätis

Läti Konkurentsinõukogu teatab, et 10.05.2012.a otsusega anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab MTG Broadcasting valitseva mõju aktsiaseltsi AS Latvijas Neatkarīgā Televīzija üle. Läti Konkurentsinõukogu andis koondumiseks loa tingimusel, et koondumise osalised täidavad endale võetud...
11.11.2011

Euroopa Komisjoni koondumiste kontrolli töögrupp töötas välja uue rahvusvahelist koostööd puudutava dokumendi

„Best Practices on Cooperation between EU National Competition Authorities in Merger Review“  võeti vastu 8.novembril 2011.a. Tegemist on mittesiduva dokumendiga, mille eesmärgiks on edendada ja võimaldada infovahetust konkurentsiasutuste vahel, mis tegelevad ühe ja sama piiriülese koondumise...
02.05.2011

Euroopa Komisjoni koondumiste kontrolli töögrupp ootab uuele dokumendile asjast huvitatud isikute kommentaare

Euroopa Komisjoni koondumiste kontrolli töögrupp avab avalikuks konsultatsiooniks oma uue rahvusvahelist koostööd puudutava dokumendi „Draft External Best Practices for Cooperation in Merger Review“. Kommentaare oodatakse kuni 27.maini 2011.a ning neid on võimalik sisestada Euroopa...

Lehed