Language switcher

Sa oled siin

Uudised

Pildil elektriliinid
30.11.2023

Konkurentsiamet algatas Elering AS-i suhtes järelevalvemenetluse

Konkurentsiamet on alustanud järelevalvemenetlust Elering AS-i suhtes, et uurida elektrituruseaduse võimalikku rikkumist Elering AS-i omandisse kuuluva Kiisa avariielektrijaama käitamise osas. Menetluse eesmärgiks on välja selgitada, kas Elering AS-i elektrienergia tootmine Kiisa...
Pildil elektriliinid
28.11.2023

Konkurentsiameti 2023. aasta oktoobri energiaturgude ülevaade

9. oktoobril 2023, tuvastati Balticconnectoril avarii, mistõttu Balticconnector suleti ning osaliselt selle tõttu on gaasihind võrreldes septembriga märgatava hüppeteinud. Gaasihind on tõusnud 40 €/MWh tasemelt 60 €/MWh tasemele. Elektribörsi Nord Pool (NP) andmetel oli elektri keskmine...
Pildil elektriliinid
27.10.2023

Konkurentsiameti 2023. aasta septembri energiaturgude ülevaade

Elektribörsi Nord Pool (NP) andmetel oli elektri keskmine börsihind septembris 2023 Eesti hinnapiirkonnas 113,46 €/MWh, Läti hinnapiirkonnas 117,25 €/MWh, Leedu hinnapiirkonnas 117,28 €/MWh ja Soome hinnapiirkonnas 32,81 €/MWh. Börsihinda mõjutasid septembri teises pooles aset leidnud nii Eesti kui...
11.10.2023

Konkurentsiameti 2023. aasta augusti energiaturgude ülevaade

Elektribörsi Nord Pool (NP) andmetel oli elektri keskmine börsihind augustis 2023 Eesti hinnapiirkonnas 94,38 €/MWh, Läti ja Leedu hinnapiirkonnas 102,49 €/MWh ja Soome hinnapiirkonnas 66,44 €/MWh. Börsihinda mõjutasid augusti teises pooles aset leidnud nii Eesti kui ka Soome elektrijaamade...
Pildil tormine rand
09.10.2023

Konkurentsiamet alustab järelevalvemenetluse Elektrilevi rikete likvideerimise võimekuse hindamiseks

Konkurentsiamet alustab järelevalvemenetluse Elektrilevi tegevuse üle nädalavahetuse tormi tõttu tekkinud elektrikatkestuste likvideerimisel, et hinnata, kuidas ja kas Elektrilevi on oma valmisolekut elektrikatkestusteks parandanud. Energiaturgude osakonna juhataja Marilin Tilksoni sõnul...
Pildil elektriliinid
13.09.2023

Valmis raport kättesaadava marginaali kohta piiriüleses elektrikaubanduses Balti riikides 2022. aastal

Konkurentsiamet, Läti energia regulaator (Public Utilites Commission of Latvia) ja Leedu energia regulaator (National Energy Regulatory Council of Lithuania) on koostanud raporti kättesaadava marginaali kohta piirkonnaüleses elektrikaubanduses Balti riikides 2022. aastal. Vastavalt Euroopa...
Pildil torud
04.08.2023

2022. aasta elektri- ja gaasituru kokkuvõte – oli hinnašokkide aasta

Täna avaldatud Konkurentsiameti 2022. aasta elektri- ja gaasituru kokkuvõte analüüsib eelmisel aastal energiasektoris toimunud hinnatõusude põhjuseid ning mõjutajaid. Konkurentsiameti regulatsiooniteenistuse juhataja Külli Haabi sõnul on energiasektoris toimunud muutused olnud väga suure...
01.08.2023

Teade: avalik konsultatsioon Elering AS-i elektrienergia ülekande võrguteenuse tasude ning elektri võrgulepingu tüüptingimuste osas

Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektrienergia ülekande võrguteenuse tasude ning elektri võrgulepingu tüüptingimuste taotluse. Ajavahemikus 10.02.2023 kuni 13.03.2023 viidi nimetatud tasude ning tüüptingimuste osas läbi avalik konsultatsioon. Turuosalistelt saadud...
Pilt elektriliinidest
28.04.2023

Konkurentsiamet jättis Enefit Power AS-i taotletud kõrgema elektri universaalteenuse hinna kooskõlastamata

Konkurentsiamet jättis 28.04.2023 kooskõlastamata Enefit Power AS-i taotluse kehtestada elektri universaalteenuse kõrgem tootmishind. Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee sõnul ei vasta tootja taotletud universaalteenuse tootmishind seaduse nõuetele ega ole ka tänases...
Elektrilevi peab suurendama nii planeerimisoskust kui reaalset rikete kõrvaldamise võimekust
23.03.2023

Elektrilevi peab tõhustama elektrikatkestuste ärahoidmise ja kõrvaldamise võimekust

Saaremaal 9.–16. detsembril 2022. aastal aset leidnud ulatuslike elektrikatkestuste põhjuste analüüs näitas, et Elektrilevi peab suurendama nii planeerimisoskust kui reaalset rikete kõrvaldamise võimekust. Samuti on vaja tõhustada järelevalvet elektriliine ohustavate asjaolude (näiteks liinide...

Lehed