Language switcher

Sa oled siin

Uudised

02.11.2017

Kohus andis põlevkivi müügihinna vaidluses õiguse Konkurentsiametile

Tallinna Halduskohus jättis 31. oktoobri otsusega rahuldamata Viru Keemia Grupp AS ja VKG Oil AS (edaspidi VKG) kaebuse Konkurentsiameti 19.10.2015 järelevalvemenetluse lõpetamise peale. Konkurentsiamet leidis, et Eesti Energia kontserni poolt VKG-le 2013-2015 pakutud põlevkivi müügihind oli...
23.10.2017

Konkurentsiamet nõuab EstWin baasvõrgule ligipääsu tingimuste leevendamist

Konkurentsiamet tegi Eesti Lairiba Sihtasutusele (ELA SA) ettekirjutuse, millega nõuab alates 20. novembrist 2017 EstWin baasvõrgule juurdepääsutingimuste leevendamist, et parandada maapiirkondade elanikele kiire interneti osutamise võimalusi. ELA SA on Eesti Infotehnoloogia Liidu liikmete poolt...
20.10.2017

Konkurentsiameti menetluse tulemusena lihtsustusid ettevõtjate võimalused pandiga pakendite turustamisel

Amet analüüsis järelevalvemenetluse käigus probleeme, mis olid tekkinud seoses OÜ Eesti Pandipakendi (edaspidi: EPP) kehtestatud uute tüüptingimusega. EPP on Keskkonnaministeeriumi poolt akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgiks on korraldada Eesti Vabariigi territooriumil...
20.09.2017

Euroopa tarbijakaitse- ja konkurentsipäev keskendub tehnoloogia ja tarbijate harjumuste muudatustele

Täna, 20. septembril Tallinnas toimuval Euroopa tarbijakaitse- ja konkurentsipäeval võetakse luubi alla muutused tarbimis- ja ettevõtluskeskkonnas. Peamiselt on arutluse all Z-generatsiooni tarbijate üha suurenevad ootused ning ettevõtjate valmisolek neile ootustele vastata. Konverentsil...
12.06.2017

Riigiasutuste kontoripindade üürimine tuleks avada konkurentsile

Konkurentsiamet soovitab Rahandusministeeriumile avada riigiasutuste kontoripindade üürimine konkurentsile. Riik eelistab kontoripindade üürimisel Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) ning on loonud sellega ebavõrdse konkurentsiolukorra. Selleks, et luua eeldused kinnisvara haldamiseks...
08.06.2017

Viinakartellis osalejad mõisteti lõplikult süüdi

Riigikohus teatas 7. juunil 2017, et ei võta Liviko viinakartelli kohtuasja menetlusse. Sellega jõustus ühtlasi Ringkonnakohtu süüdimõistev otsus, millega määrati Livikole ja neljale jaeketile kokku Eesti senise kohtupraktika suurim rahaline karistus – kokku ligi 11 miljonit eurot, millest kohesele...
05.06.2017

Jõustusid konkurentsiseaduse muudatused

5. juunil jõustus konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, mis sätestab vajalikud täiendused Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2014/104/EL teatavate eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid...
02.06.2017

Konkurentsiameti juhina jätkab Märt Ots

Justiitsminister Urmas Reinsalu kinnitas avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni ettepanekul konkurentsiameti peadirektoriks Märt Otsa, kes juhib ametit juba aastast 2008. Märt Otsa uus ametiaeg algab 8. juulil 2017. Märt Ots nimetati konkurentsiameti peadirektoriks 2008. aasta algul....
26.05.2017

Sisetehingute lubamine prügiäris kahjustab konkurentsi

Konkurentsiamet tegi Riigikogu majanduskomisjonile ettepaneku säilitada jäätmealal sisetehingute keeld, mis praegu tagab läbi hankemenetluse selles valdkonnas  konkurentsi. Sisetehingute lubamine prügimajanduses tooks kaasa konkurentsiolukorra edasise halvenemise ja tarbija huvide kahjustamise...
17.03.2017

Konkurentsiamet kooskõlastas Elektrilevi OÜ võrgutasud

Konkurentsiamet kooskõlastas 16.03.2017 Elektrilevi OÜ võrgutasud, mis langesid keskmiselt 6,7% ning millega säästetakse tarbijale 18,5 miljonit eurot aastas. Konkurentsiamet tegi 22.12.2016 Elektrilevi OÜ-le ettekirjutuse viia võrgutasud kulupõhiseks ning 13.02.2017 esitas ettevõtja...

Lehed