Language switcher

Sa oled siin

Uudised

11.11.2015

Konkurentsiamet määras Elering AS-ile energia hulgimüügituru reeglite rikkumise eest rahatrahvi

Konkurentsiamet määras 04.11.2015 Elering AS-ile 2014. aasta juunis toime pandud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (edaspidi REMIT) rikkumise eest elektrituruseaduse alusel rahatrahvi 10 000 eurot. Elering AS teostas...
30.04.2015

Harju Maakohus mõistis viina müüki puudutavas kohtuasjas süüdi 14 isikut

Harju Maakohtu teatel tehti 29.04.2015 otsuse konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjate vahelise kokkuleppe ja kooskõlastatud tegevuse kohtuasjas, määrates rahalised karistused 14 isikule. Kohus mõistis AS Liviko, Kärt-Ragnar Kitse, Ivar Grossevi, Rando Galini, Hallar Ränga,...
06.01.2015

Konkurentsiamet kiitis heaks AS-i G4S Eesti poolt võetava kohustuse juurutada sularahaveo teenuse klientidele uued hinnakujunduse põhimõtted

Konkurentsiamet kiitis 30.12.2014 heaks AS-i G4S Eesti poolt võetava kohustuse juurutada alates 01.01.2015 sularahaveo teenuse klientidele uued hinnakujunduse põhimõtted, mis laienevad ühetaoliselt kõikidele uutele ja olemasolevatele klientidele, kellele osutatakse sularahaveoteenust standardsetel...
30.12.2014

Alates 01.01.2015 jõustuvad konkurentsiseaduse muudatused

1. jaanuarist 2015 jõustub konkurentsiseaduse karistusseaduse revisjoniga seotud muudatus, mille kohaselt suurendatakse juriidilisele isikule konkurentsialaste väärtegude eest ette nähtud trahvi 400 000 euroni. Samuti muutuvad alates 1. jaanuarist 2015 lihtsamaks...
07.10.2014

Ravimiamet ja Konkurentsiamet sõlmisid koostöökokkuleppe

Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp ja Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots allkirjastasid täna koostöökokkuleppe, mille eesmärk on tõhustada järelevalvet ravimivaldkonna üle ning arendada valdkonna õigusloomet. Eelkõige soovivad Ravimiamet ja Konkurentsiamet koostööd teha ravimite turul...
15.09.2014

Konkurentsiamet algatas järelevalvemenetluse seoses EstLink1 ja EstLink2 katkestustega

Konkurentsiamet algatas 12. septembril Elering AS-i suhtes järelevalvemenetluse seoses Eesti ja Soome vahelise elektrienergia ülekandevõimsuse katkemisega. Mõlemad Eesti ja Soome vahelised elektriühendused EstLink 1 ja EstLink 2 langesid korraga välja alates 10.09.2014 ning sellega seoses ei...
02.06.2014

Euroopa Komisjoni hinnangul tagab Eestis rakendatav vee hinna regulatsioon kõikide investorite võrdse kohtlemise

Euroopa Komisjon leidis, et Konkurentsiameti rakendatav hinnaregulatsioon on läbipaistev ja seda rakendatakse kõikide ettevõtjate suhtes ühetaoliselt. Ettevõtjate huvid on kaitstud ja investoritele on loodud sobilik ärikeskkond, et Eesti vee-ettevõtlusesse investeerida. „Euroopa Komisjoni antud...
07.05.2014

Konkurentsiamet ja Moldova Konkurentsinõukogu allkirjastasid koostöölepingu

Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ja Moldova Konkurentsinõukogu president Viorica Carare allkirjastasid 07. mail Chisinaus toimunud kohtumisel koostöölepingu, mille eesmärgiks on koostöö edendamine ja oskusteabe vahetamine kahe riigi konkurentsiasutuste vahel. Konkurentsiameti eksperdid...
22.04.2014

Konkurentsiamet tegi ettepaneku kehtestada ravi rahastuse jagamiseks läbipaistvad kriteeriumid

Konkurentsiamet tegi Sotsiaalministeeriumile ettepaneku algatada ravikindlustuse seaduse muutmise eelnõu, millega lisataks seadusesse selged ja läbipaistvad kriteeriumid ravi rahastuse jagamiseks tervishoiuasutuste vahel. Konkurentsiameti ettepanek puudutab eelkõige neid erialateenuseid, mida...
10.04.2014

Konkurentsiamet kuulutab välja konkursi universaalse postiteenuse osutaja leidmiseks

Konkurentsiamet korraldab konkursi postside ettevõtja leidmiseks universaalse postiteenuse osutamiseks kogu Eesti Vabariigi territooriumil, kes peab tagama universaalse postiteenuse järjepideva, kvaliteetse ja taskukohase tasu eest osutamise õigusaktidega sätestatud alustel ja korras....

Lehed