Language switcher

Sa oled siin

Uudised

14.12.2015

Uued apteekide asutamispiirangud kahjustavad oluliselt vaba konkurentsi

Konkurentsiamet tegi ettepaneku üle vaadata ravimiseaduses sätestatud proviisoromaniku nõue ja ravimite hulgimüüjate seotuse keeld ning tühistada piirangud, milleks vajadus puudub. Piirangutest tulenev kasu avalikkusele ei ole sisuliselt läbi analüüsitud. Riigikohtu 09.12.2013 ja 22.12.2014...
02.12.2015

Konkurentsiamet tähistab ülemaailmset konkurentsipäeva konverentsiga

Neljapäeval, 3. detsembril toimub Tallinnas kinos Artis konverents „Konkurentsipäev 2015“. Traditsiooniliselt toob Konkurentsipäev kokku erinevate majandusvaldkondade asjatundjad ja konkurentsiküsimustega tegelevad spetsialistid. Peamised teemad on sel aastal pangandus, korruptsioon era- ja...
27.11.2015

Konkurentsiamet analüüsis Eleringi investeeringute mõju võrgutasudele

Täna, 27. novembril tutvustab Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots Äripäeva energiakonverentsil Konkurentsiameti analüüsi Elering AS-i investeeringute mõjust võrgutasudele. Suure kapitalimahukusega ettevõtjatel nagu Elering AS mõjutab kapitali hinnamäär võrgutasusid väga oluliselt. 20 miljoni...
11.11.2015

Konkurentsiamet määras Elering AS-ile energia hulgimüügituru reeglite rikkumise eest rahatrahvi

Konkurentsiamet määras 04.11.2015 Elering AS-ile 2014. aasta juunis toime pandud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (edaspidi REMIT) rikkumise eest elektrituruseaduse alusel rahatrahvi 10 000 eurot. Elering AS teostas...
30.04.2015

Harju Maakohus mõistis viina müüki puudutavas kohtuasjas süüdi 14 isikut

Harju Maakohtu teatel tehti 29.04.2015 otsuse konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjate vahelise kokkuleppe ja kooskõlastatud tegevuse kohtuasjas, määrates rahalised karistused 14 isikule. Kohus mõistis AS Liviko, Kärt-Ragnar Kitse, Ivar Grossevi, Rando Galini, Hallar Ränga,...
06.01.2015

Konkurentsiamet kiitis heaks AS-i G4S Eesti poolt võetava kohustuse juurutada sularahaveo teenuse klientidele uued hinnakujunduse põhimõtted

Konkurentsiamet kiitis 30.12.2014 heaks AS-i G4S Eesti poolt võetava kohustuse juurutada alates 01.01.2015 sularahaveo teenuse klientidele uued hinnakujunduse põhimõtted, mis laienevad ühetaoliselt kõikidele uutele ja olemasolevatele klientidele, kellele osutatakse sularahaveoteenust standardsetel...
30.12.2014

Alates 01.01.2015 jõustuvad konkurentsiseaduse muudatused

1. jaanuarist 2015 jõustub konkurentsiseaduse karistusseaduse revisjoniga seotud muudatus, mille kohaselt suurendatakse juriidilisele isikule konkurentsialaste väärtegude eest ette nähtud trahvi 400 000 euroni. Samuti muutuvad alates 1. jaanuarist 2015 lihtsamaks...
07.10.2014

Ravimiamet ja Konkurentsiamet sõlmisid koostöökokkuleppe

Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp ja Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots allkirjastasid täna koostöökokkuleppe, mille eesmärk on tõhustada järelevalvet ravimivaldkonna üle ning arendada valdkonna õigusloomet. Eelkõige soovivad Ravimiamet ja Konkurentsiamet koostööd teha ravimite turul...
15.09.2014

Konkurentsiamet algatas järelevalvemenetluse seoses EstLink1 ja EstLink2 katkestustega

Konkurentsiamet algatas 12. septembril Elering AS-i suhtes järelevalvemenetluse seoses Eesti ja Soome vahelise elektrienergia ülekandevõimsuse katkemisega. Mõlemad Eesti ja Soome vahelised elektriühendused EstLink 1 ja EstLink 2 langesid korraga välja alates 10.09.2014 ning sellega seoses ei...
02.06.2014

Euroopa Komisjoni hinnangul tagab Eestis rakendatav vee hinna regulatsioon kõikide investorite võrdse kohtlemise

Euroopa Komisjon leidis, et Konkurentsiameti rakendatav hinnaregulatsioon on läbipaistev ja seda rakendatakse kõikide ettevõtjate suhtes ühetaoliselt. Ettevõtjate huvid on kaitstud ja investoritele on loodud sobilik ärikeskkond, et Eesti vee-ettevõtlusesse investeerida. „Euroopa Komisjoni antud...

Lehed