Language switcher

Sa oled siin

Uudised

23.11.2016

Konkurentsiamet tegi ettepaneku avada bussiturg vabale konkurentsile

Konkurentsiamet tegi ettepaneku avada kaugbussiliinide turg vabale konkurentsile. Liinilubade andmise piirangud, mille järgi puudub selgelt põhjendatud vajadus, tuleks tühistada. Liinilubade andmise piirangud on ühistranspordiseaduses sõnastatud ebakonkreetselt ning piirangute täpsem sisustamine...
06.10.2016

Konkurentsiamet soovitab lihtsustada pensionifondide vahetamist

Konkurentsiamet tegi rahandusministrile ettepaneku, et osakuomanikul võiks olla võimalus vahetada pensionifondi senisest sagedamini, näiteks kord kuus. Alates 2011. aastast on olnud pensionifonde võimalik vahetada kolm korda aastas. Rahandusminister esitas septembris uue investeerimisfondide...
02.09.2016

Konkurentsiamet tegi N.R. Energy OÜ-le kaugkütteseaduse täitmata jätmise eest ettekirjutuse ning jättis selle peale esitatud vaide rahuldamata

15.07.2016 tegi Konkurentsiamet soojusettevõtjale N.R. Energy OÜ kaugkütteseaduse täitmata jätmise eest ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtjat koostama konkursitingimused soojuse ostmise lepingu sõlmimiseks Tapal ja esitama need Konkurentsiametile kooskõlastamiseks hiljemalt 01.08.2016....
21.06.2016

Konkurentsiamet kiitis heaks AS Tallink Grupp poolt pakutud kohustuse seoses online-agentide müügivõimalustega

Konkurentsiamet kiitis 03.06.2016 otsusega heaks AS Tallink Grupp poolt pakutud kohustuse, mille kohaselt luuakse AS-i Tallink Grupp reisija pileteid ja muid teenuseid vahendada soovivatele reisiettevõtjatele (edaspidi „online-agent“) võimalus liidestada oma online müügisüsteem AS-i Tallink Grupp...
08.06.2016

Konkurentsiamet nõuab MTÜ-lt Lääne-Viru Jäätmekeskus hindade seadusega kooskõlla viimist

Konkurentsiamet nõuab 24.05.2016. a MTÜ-le Lääne-Viru Jäätmekeskus tehtud ettekirjutusega, et segaolmejäätmete mahuti tühjenduse ja äraveo hinnad viidaks konkurentsiseadusega kooskõlla. Amet kohustab ettevõtjat alandama juurdehindlusi selliselt, et kaalutud keskmine juurdehindlus ei ületaks 15...
05.04.2016

Konkurentsiamet tegi N.R. Energy OÜ-le kaugkütteseaduse täitmata jätmise eest ettekirjutuse

Konkurentsiamet tegi N.R. Energy OÜ-le kaugkütteseaduse täitmata jätmise eest ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtjat viima sisse muudatused 10.03.2016 avaldatud soojuse ostmiseks lepingu sõlmimise kavatsuse teatesse. Ettevõtja avaldatud teates nõutud käitise valmimise tähtaeg 30.11.2016 (...
11.01.2016

Konkurentsiamet kiitis heaks Elektrilevi OÜ kohustuse pakkuda elektrimüüjatele ühtse arve esitamise võimalust

Konkurentsiamet kiitis 29.12.2015 otsusega heaks Elektrilevi OÜ kohustuse arendada 2017. aasta alguseks välja infotehnoloogiline lahendus ja tüüptingimused, mille kohaselt avaneb kõigile elektrimüüjatele Elektrilevi OÜ võrgupiirkonnas võimalus esitada tarbijatele nii elektrienergia kui ka...
23.12.2015

Kohus kinnitas Konkurentsiameti lähenemist jäätmeveo lisatasu osas

Riigikohtu 02.12.2015 määrusega jõustus Konkurentsiameti 30.06.2014 ettekirjutus Eesti Keskkonnateenused AS-ile, millega amet kohustas ettevõtjat lõpetama Rae, Jõelähtme, Kiili ja Raasiku valdade jäätmeveo piirkonnas kehtestatud värava avamise teenuse tasu nõudmine tarbijatelt kuludega põhjendamata...
22.12.2015

Konkurentsiamet analüüsis hinnaregulatsiooni tulemusi

Konkurentsiamet võttis kokku pikaajalised hinnaregulatsiooni tulemused ja analüüsis reguleeritavate sektorite ettevõtjate kapitali tootlikkust, hindade dünaamikat, tarbijale müüdava teenuse kvaliteeti ning tulemuste kontekstis ka energia kasutamise efektiivsust. Erinevad seadused sätestavad...
15.12.2015

Riiklike konkurentsiasutuste mõjuvõimu suurendamine, et neist saaks tõhusamad täitevasutused

Euroopa Komisjon konsulteerib sidusrühmadega selle üle, kuidas suurendada riiklike konkurentsiasutuste mõjuvõimu, et neist saaks tõhusamad täitevasutused. Konsulteerimisest saavad osa võtta kõik kodanikud, ettevõtjad, organisatsioonid ja avaliku sektori asutused Vastuseid oodatakse eriti...

Lehed