Language switcher

Sa oled siin

Uudised

08.06.2017

Viinakartellis osalejad mõisteti lõplikult süüdi

Riigikohus teatas 7. juunil 2017, et ei võta Liviko viinakartelli kohtuasja menetlusse. Sellega jõustus ühtlasi Ringkonnakohtu süüdimõistev otsus, millega määrati Livikole ja neljale jaeketile kokku Eesti senise kohtupraktika suurim rahaline karistus – kokku ligi 11 miljonit eurot, millest kohesele...
05.06.2017

Jõustusid konkurentsiseaduse muudatused

5. juunil jõustus konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, mis sätestab vajalikud täiendused Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2014/104/EL teatavate eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid...
02.06.2017

Konkurentsiameti juhina jätkab Märt Ots

Justiitsminister Urmas Reinsalu kinnitas avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni ettepanekul konkurentsiameti peadirektoriks Märt Otsa, kes juhib ametit juba aastast 2008. Märt Otsa uus ametiaeg algab 8. juulil 2017. Märt Ots nimetati konkurentsiameti peadirektoriks 2008. aasta algul....
26.05.2017

Sisetehingute lubamine prügiäris kahjustab konkurentsi

Konkurentsiamet tegi Riigikogu majanduskomisjonile ettepaneku säilitada jäätmealal sisetehingute keeld, mis praegu tagab läbi hankemenetluse selles valdkonnas  konkurentsi. Sisetehingute lubamine prügimajanduses tooks kaasa konkurentsiolukorra edasise halvenemise ja tarbija huvide kahjustamise...
17.03.2017

Konkurentsiamet kooskõlastas Elektrilevi OÜ võrgutasud

Konkurentsiamet kooskõlastas 16.03.2017 Elektrilevi OÜ võrgutasud, mis langesid keskmiselt 6,7% ning millega säästetakse tarbijale 18,5 miljonit eurot aastas. Konkurentsiamet tegi 22.12.2016 Elektrilevi OÜ-le ettekirjutuse viia võrgutasud kulupõhiseks ning 13.02.2017 esitas ettevõtja...
27.01.2017

Tallinna Ringkonnakohus jättis AS-i Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises vaidluses ettevõtja kaebuse rahuldamata

Tallinna Ringkonnakohus jättis 26.01.2017 tehtud otsusega AS-i Tallinna Vesi esitatud apellatsioonikaebuse ettevõtja ja Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses täies ulatuses rahuldamata. Lisaks nõudis kohus Konkurentsiameti kasuks menetluskuludena välja 40 000 eurot.  2010. aasta 1....
27.12.2016

Elektrilevi peab oma võrgutasusid vähendama

Konkurentsiamet tuvastas, et Elektrilevi OÜ rakendatavad võrgutasud ei ole kulupõhised ning tegi ettevõtjale 22.12.2016 vastavasisulise ettekirjutuse. Konkurentsiamet nõuab, et võrgutasu peab langema 6,7%. Kuna võrgutasude osakaal moodustab lõpphinnast 50-55%, siis sellega peaks keskmisele...
13.12.2016

Toimub konverents „Konkurentsipäev 2016“

Kolmapäeval, 14. detsembril korraldab Konkurentsiamet Tallinna Õpetajate Majas konverentsi „Konkurentsipäev 2016“. Traditsiooniliselt toob konverents kokku ettevõtjad, erinevate majandusvaldkondade asjatundjad ja konkurentsiküsimustega tegelevad spetsialistid. Seekord on vaatluse all nii...
23.11.2016

Konkurentsiamet tegi ettepaneku avada bussiturg vabale konkurentsile

Konkurentsiamet tegi ettepaneku avada kaugbussiliinide turg vabale konkurentsile. Liinilubade andmise piirangud, mille järgi puudub selgelt põhjendatud vajadus, tuleks tühistada. Liinilubade andmise piirangud on ühistranspordiseaduses sõnastatud ebakonkreetselt ning piirangute täpsem sisustamine...
06.10.2016

Konkurentsiamet soovitab lihtsustada pensionifondide vahetamist

Konkurentsiamet tegi rahandusministrile ettepaneku, et osakuomanikul võiks olla võimalus vahetada pensionifondi senisest sagedamini, näiteks kord kuus. Alates 2011. aastast on olnud pensionifonde võimalik vahetada kolm korda aastas. Rahandusminister esitas septembris uue investeerimisfondide...

Lehed