Language switcher

Sa oled siin

Uudised

31.01.2022

Adven Eesti AS peab hakkama ette valmistama soojuse ostmise konkurssi

Konkurentsiameti hinnangul ei ole Adven Eesti AS Tallinna kaugküttepiirkondades (Kesklinn-Pirita, Nõmme ja Põhja-Tallinn), kus soojust toodetakse ainult maagaasist, soojusvarustus majanduslikult efektiine ega vasta tarbijate ootustele osta mõistliku hinnaga soojusenergiat. Soojuse hinnad on nendes...
21.01.2022

Konkurentsiamet lõpetas menetluse Opiq keskkonda opereeriva Star Cloud OÜ suhtes

Konkurentsiamet lõpetas menetluse digitaalse õppevara- ja kirjastamisplatvormi „Opiq“ arendamisega tegeleva Star Cloud OÜ suhtes, kuna ei tuvastanud, et Opiq keskkond omaks hetkel piisavat turujõudu, et ameti sekkumine ettevõtja hinnakujundusse oleks õigustatud.   Menetluse ajendiks oli...
13.01.2022

Riigikohus korraldab suulise istungi Eesti Posti ja Konkurentsiameti kohtuasjas

Riigikohtu halduskolleegium korraldab esmaspäeval, 17. jaanuaril suulise istungi Eesti Posti ja Konkurentsiameti vahelises kohtuasjas. Kohtus on arutusel kaebus, mille AS Eesti Posti esitas Konkurentsiametile AS-i Express Post tegevuse peale. Viimane tegeleb perioodika hommikuse kojukandega...
03.01.2022

Andmekaitse Inspektsiooni, Patendiameti ja Konkurentsiameti ühine koostöö ja tugiteenuste osakond

Alates 1. jaanuarist 2022 alustas tööd Andmekaitse Inspektsiooni, Patendiameti ja Konkurentsiameti ühine koostöö ja tugiteenuste osakond (KTO), mis kuulub Konkurentsiameti koosseisu. Koostöö ja tugiteenuste osakond hakkab vastutama nimetatud asutuste personalitöö, kommunikatsiooni,...
17.12.2021

Kohtuvaidluse tulemusena on selge, et Konkurentsiamet on Enefit Green AS ja Nelja Energia AS koondumise menetlemisel teinud õiguspärase otsuse

Riigikohus ei võtnud menetlusse ELEON AS, AS Eesti Elekter, Eurowind OÜ, Vaivara Tuulepark OÜ, Roheline Elekter AS, Aidu Tuulepark OÜ, Audru Tuulepark OÜ ja Estwind Energy OÜ kassatsioonkaebust. Seega jääb jõusse Tallinna Ringkonnakohtu 17.06.2021 otsus, millega jäeti apellatsioonkaebus rahuldamata...
09.12.2021

Tarbimise juhtimine aitab elektrituru hindu alla tuua, kuid on hetkel suuresti kasutamata potentsiaal

Elektrimüüjad võiksid aktiivsemalt pakkuda oma klientidele tarbimise juhtimise võimalusi, mis võimaldaks tarbimise paindlikkust müüa otse päev-ette elektriturule. Tegemist on tugevat potentsiaali omava energiasäästu meetmega, mis võib kriitilistel ülikõrgete hindadega tundidel hindu turul kõigi...
08.12.2021

Konkurentsiamet analüüsis elektri- ja gaasihindasid

Konkurentsiamet võttis elektri- ja gaashindade analüüsides vaatluse alla hinnamuutuste ulatuse ja põhjuseid, mis on energiahinnad nii Eestis kui Euroopas drastilise tõusuni viinud. Amet vaatles analüüsides muuhulgas ka lähituleviku hinnaprognoose ja tõi välja võimalike meetmete kaardistuse, mida...
01.12.2021

Konkurentsiamet analüüsis hinnaregulatsiooni tulemusi

Konkurentsiamet analüüsis regulatsiooni alla kuuluvate ettevõtjate kapitali tootlikkust, hindade dünaamikat, tarbijale müüdava teenuste kvaliteeti ning nimetatud tulemuste kontekstis ka energia kasutamise efektiivsust kuni aastani 2020 (kaasa arvatud). Kokkuvõttes saab analüüsi kaasatud aastatel...
03.11.2021

AS Narva Soojusvõrk kuulutas välja soojuse ostmise konkursi

AS Narva Soojusvõrk avaldas 01.11.2021 teate, et kavatseb hiljemalt 2026. aastal hakata sisse ostma soojusenergiat ning palub soojusettevõtjatel anda teada soovist soojusenergiat müüa. Sooviavalduste esitamise tähtaeg on 1.12.2021. Konkurentsiamet teavitas 2021. aasta 22. juulil ettevõtjat...
02.11.2021

Amet avaldas iga-aastase Eesti elektri- ja gaasituru aruande

Amet avaldas aruande, mis võtab vaatluse alla Eesti elektri- ja gaasituru arengud 2020. aastal ning milles antakse hinnangud vastavate turgude konkurentsiolukorrale. Kestev Covid19 pandeemia mõjutab meid endiselt, kuid järsk ja kiire taastumine majanduselus on täna märkimisväärselt tõstnud...

Lehed