Language switcher

Sa oled siin

Uudised

25.04.2022

Konkurentsiameti hinnang Elektrilevi OÜ sõltumatusele ja võrdset kohtlemist puudutavale tegevusele

Konkurentsiamet viis läbi analüüsi, et kaardistada riskid, mis puudutavad Elektrilevi OÜ sõltumatust Eesti Energia AS-i kontsernist. Amet leidis, et Elektrilevi OÜ integreeritus emaettevõtja Eesti Energia AS-iga tekitab riski, kus jaotusvõrgu tegelikku juhtimist on keeruline ellu viia, ja võib...
Allikas: Elering. Soorebane
31.03.2022

Elektrituru arengut peaks esmajoones soodustama kehtivate reeglite raames

Konkurentsiamet analüüsis Eesti näitel Euroopa elektrituru ülesehitust ja võimalusi turukorralduslikeks muudatusteks. Hulgituru korraldus on reguleeritud küll EL-i õigusaktidega, kuid samas on palju ka liikmesriigi pädevuses. Näiteks on elektribörsi ülesehitus, seal kauplemise reeglid, sh....
22.03.2022

Konkurentsiamet soovitab elektrimüüjatel suurendada klientide teadlikkust börsipaketi hinnaarvutuse põhimõttest

Elektrienergiamüüjate seas läbiviidud küsitluse tulemusena selgus, et Eestis on ligikaudu 70 000 börsipaketiga tarbimislepingut, kus arvestus käib kuu keskmise börsihinna, mitte tunnipõhise börsihinna alusel. Sellise paketiga tarbijad ei pruugi alati sellest teadlikud olla. Konkurentsiamet soovitab...
21.03.2022

Monopolidevastane tegevus: Euroopa konkurentsivõrgustiku ühisavaldus konkurentsiõiguse kohaldamise kohta Ukraina sõja kontekstis

Euroopa konkurentsivõrgustik ühineb Euroopa Ülemkogu 24. veebruari 2022. aasta avaldusega, et mõista Venemaa enneolematu sõjaline agressioon Ukraina vastu võimalikult karmilt hukka. Seisame kindlalt Ukraina ja tema rahva kõrval, kes selle sõjaga silmitsi seisab. Oleme täiesti...
15.03.2022

Riigikohus ei rahuldanud Eesti Posti kaebust Konkurentsiameti vastu

Riigikohus jättis esmaspäeval, 14. märtsil rahuldamata AS-i Eesti Post kaebuse, mille eesmärk oli kohustada Konkurentsiametit jätkama järelevalvet AS-i Express Post hinnapoliitika üle.     Express Post tegeleb perioodika varahommikuse kojukandega suuremates linnades ja nende...
03.03.2022

Leedu, Eesti, Läti ja Poola konkurentsiametite ühisavaldus OECD-le ja UNCTAD-ile Ukraina toetuseks

Leedu, Eesti, Läti ja Poola konkurentsiametite juhid toetavad oma riikide valitsuste poolset hukkamõistu Venemaa laiaulatuslikule agressioonile sõltumatu, rahumeelse ja demokraatliku Ukraina riigi vastu. Selline vastuvõetamatu agressioon on rahvusvahelise õiguse räige rikkumine ja kuritegu...
02.03.2022

Eesti, Leedu, Läti ja Poola regulaatorite ühisavaldus Ukraina toetuseks

Leedu, Läti ja Eesti reguleerivate asutuste juhid toetavad oma riikide valitsuste poolset hukkamõistu Venemaa laiaulatuslikule agressioonile sõltumatu, rahumeelse ja demokraatliku Ukraina riigi vastu. Energiaregulaatorite regionaalne assotsiatsioon (ingl k Energy Regulators´ Regional Association...
01.03.2022

Utilitas Tallinn AS esitas tegevuskava soodsama soojuse hinna tagamiseks tarbijatele

Konkurentsiamet soovis seoses drastiliselt suurenenud soojuse hinnaga Utilitas Tallinn AS-ilt tegevuskava, mis vähendaks sõltuvust maagaasist ning langetaks tarbijatele soojuse hinda. Ettevõtja esitatud tegevuskava järgi on esmajärjekorras plaanis jääksoojuse kasutamine ettevõtja...
25.02.2022

Leedu, Läti ja Eesti konkurentsiametite ühisavaldus Ukraina toetuseks

Leedu, Läti ja Eesti konkurentsiametite juhid toetavad oma riikide valitsuste poolset hukkamõistu Venemaa laiaulatuslikule agressioonile sõltumatu, rahumeelse ja demokraatliku Ukraina riigi vastu. Selline vastuvõetamatu agressioon on rahvusvahelise õiguse räige rikkumine ja kuritegu Ukraina...
22.02.2022

Kiire interneti vähene kättesaadavus maapiirkondades võib viia konkurentsiprobleemideni

Konkurentsiamet vaatles maa- ja hajaasustusega piirkondades internetiteenuse kättesaadavusega seotud probleemistikku konkurentsiolukorra vaatest. Amet ei tuvastanud seoses sidevõrkude väljaehitamisega olulisi konkurentsiprobleeme, kuid hindas probleemiks puuduliku hinnaregulatsiooni baasvõrkude üle...

Lehed