Language switcher

Sa oled siin

Uudised

02.09.2009

Konkurentsiamet sõlmis koostöökokkuleppe Venemaa Föderaalse Monopolidevastase Ametiga

Täna, 02. septembril allkirjastasid Kaasanis Eesti Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ja Venemaa Föderaalse Monopolidevastase Ameti peadirektor Igor Artemjev koostöökokkuleppe, mille kohaselt arendavad ja tugevdavad ametid konkurentsipoliitika alast koostööd. Kokkuleppe peamine eesmärk on...
10.08.2009

Konkurentsiamet trahvis Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-i

Konkurentsiamet tegi esmaspäeval, 3. augustil Eesti Energia AS-i kontserni kuuluvale Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-le väärteomenetluse korras 250 000 krooni trahvi kahele väiksemale võrguettevõtjale elektrienergia müügist põhjendamatu keeldumise ning müügi taastamisele põhjendamatu...
11.06.2009

Konkurentsiamet otsustas, et jäätmejaama valdaja ei ole kohustatud võimaldama ligipääsu kõikidele taaskasutusorganisatsioonidele.

Konkurentsiamet lõpetas Keskkonnaministeeriumi taotluse alusel alustatud menetluse seoses AS-i Cleanaway keeldumisega võimaldada elektroonikajäätmete kogumisega tegelevale MTÜ-le EES-Ringlus ligipääsu kolmele AS-i Cleanaway poolt opereeritavale jäätmejaamale. AS Cleanaway võimaldab kolmes enda...
20.04.2009

AS Pärnu Vesi kuritarvitas turgu valitsevat seisundit

Konkurentsiamet tegi ASile Pärnu Vesi ettekirjutuse turgu valitseva seisundi kuritarvitamise lõpetamiseks. AS Pärnu Vesi pakkus ASile ISS Eesti 5 %-list tulemustasu veeteenuse müügilt, millega rakendas ebavõrdseid äritingimusi, kuna teistele valitsejana tegutsevatele varahaldusfirmadele ega...
20.05.2008

AS Narva Elektrijaamad kuritarvitas turgu valitsevat seisundit

Konkurentsiamet tegi 15. mail aktsiaseltsile Narva Elektrijaamad ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtjat taastama viivitamatult elektrienergia tarnimine kahele väiksemale võrguettevõtjale – AS-ile Kulon ja AS-ile Sagro Elekter. AS Narva Elektrijaamad katkestas aktsiaseltside Kulon ja Sagro...
13.05.2008

Konkurentsiamet keelas apteekide koondumise

Konkurentsiamet otsustas 8. mail keelata aktsiaseltsi Magnum kontserni kuuluva tütarettevõtja Terve Pere Apteek OÜ ja OÜ Saku Apteek koondumise. „Otsust tehes lähtus Konkurentsiamet olukorrast, kus ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad omandavad järjest uusi apteeke, mille tulemusena ravimite...
06.05.2008

Kohus andis Konkurentsiametile õiguse AS-i Spacecom üle

Harju Maakohus tegi 28.04.2008 määruse, millega tunnistas õiguspäraseks Konkurentsiameti otsuse lõpetada AS-i Spacecom avalduse alusel AS-i Eesti Raudtee tegevuse uurimiseks algatatud väärteomenetlus ilma õiguserikkumist tuvastamata.  AS Eesti Raudtee omab raudteeinfrastruktuuri ning...
13.03.2008

Konkurentsiamet tegi ettekirjutuse puksiirfirmale AS PKL

Konkurentsiamet tegi 05.03.08 puksiirfirmale AS PKL ettekirjutuse, milles kohustas aktsiaseltsi PKL hoiduma sadamapukseerimise teenuste osutamisel mittekonkurentidest klientidele mistahes vormis tingimuse seadmisest, mille kohaselt aktsiaselts PKL osutab kliendile vastavat teenust üksnes juhul, kui...

Lehed