Language switcher

Sa oled siin

Uudised

01.12.2009

Konkurentsiamet on seisukohal, et AS-i Tallinna Vesi kasumlikkus on liiga kõrge

Konkurentsiamet viis läbi AS-i Tallinna Vesi majandustegevuse analüüsi ja jõudis järeldusele, et ettevõtte poolt rakendatav veeteenuse hind ei ole kooskõlas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusega, kuna see tagab ettevõtjale põhjendamatult suure tulukuse. AS-i Tallinna Vesi raamatupidamise...
29.09.2009

Üle poolte väikeasulate elanikest suhtuvad positiivselt käsimüügiravimite müüki väljaspool apteeki

TNS EMORi poolt läbiviidud uuringu käigus selgus, et üle poolte väikeasulate elanikest suhtuvad käsimüügiravimite müüki väljaspool apteeki soosivalt. Nimetatud uuringu raames kaardistatud võimalikest takistustest käsimüügiravimite ostmisel on peaaegu pooled vastanutest nimetanud hinda. TNS EMOR...
22.09.2009

Konkurentsiamet: üleminek soojuse- ja elektri koostootmisele ei tohi kaasa tuua soojuse hinna tõusu

Tartu linna suurim kaugkütteettevõte AS Tartu Keskkatlamaja esitas 20. juulil Konkurentsiametile taotluse soojuse hinna 814 kr/ MWh (lisandub käibemaks) kooskõlastamiseks. Hetkel on ettevõtte soojuse müügihind 616,73 kr /MWh (lisandub käibemaks). Seega soovib ettevõte tõsta tarbijatele müüdava...
10.09.2009

Konkurentsiamet algatas menetluse Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ suhtes

Konkurentsiamet algatas menetluse Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ suhtes, et kontrollida ettevõtja tegevuse vastavust elektrituruseadusele. Elektrituruseaduse § 67 paneb võrguettevõtjale kohustuse tagada mõõteseadmete kogumine ja töötlemine tehniliste nõuete kohaste mõõteseadmete abil. 09....
02.09.2009

Konkurentsiamet sõlmis koostöökokkuleppe Venemaa Föderaalse Monopolidevastase Ametiga

Täna, 02. septembril allkirjastasid Kaasanis Eesti Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ja Venemaa Föderaalse Monopolidevastase Ameti peadirektor Igor Artemjev koostöökokkuleppe, mille kohaselt arendavad ja tugevdavad ametid konkurentsipoliitika alast koostööd. Kokkuleppe peamine eesmärk on...
10.08.2009

Konkurentsiamet trahvis Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-i

Konkurentsiamet tegi esmaspäeval, 3. augustil Eesti Energia AS-i kontserni kuuluvale Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-le väärteomenetluse korras 250 000 krooni trahvi kahele väiksemale võrguettevõtjale elektrienergia müügist põhjendamatu keeldumise ning müügi taastamisele põhjendamatu...
11.06.2009

Konkurentsiamet otsustas, et jäätmejaama valdaja ei ole kohustatud võimaldama ligipääsu kõikidele taaskasutusorganisatsioonidele.

Konkurentsiamet lõpetas Keskkonnaministeeriumi taotluse alusel alustatud menetluse seoses AS-i Cleanaway keeldumisega võimaldada elektroonikajäätmete kogumisega tegelevale MTÜ-le EES-Ringlus ligipääsu kolmele AS-i Cleanaway poolt opereeritavale jäätmejaamale. AS Cleanaway võimaldab kolmes enda...
20.04.2009

AS Pärnu Vesi kuritarvitas turgu valitsevat seisundit

Konkurentsiamet tegi ASile Pärnu Vesi ettekirjutuse turgu valitseva seisundi kuritarvitamise lõpetamiseks. AS Pärnu Vesi pakkus ASile ISS Eesti 5 %-list tulemustasu veeteenuse müügilt, millega rakendas ebavõrdseid äritingimusi, kuna teistele valitsejana tegutsevatele varahaldusfirmadele ega...
20.05.2008

AS Narva Elektrijaamad kuritarvitas turgu valitsevat seisundit

Konkurentsiamet tegi 15. mail aktsiaseltsile Narva Elektrijaamad ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtjat taastama viivitamatult elektrienergia tarnimine kahele väiksemale võrguettevõtjale – AS-ile Kulon ja AS-ile Sagro Elekter. AS Narva Elektrijaamad katkestas aktsiaseltside Kulon ja Sagro...
13.05.2008

Konkurentsiamet keelas apteekide koondumise

Konkurentsiamet otsustas 8. mail keelata aktsiaseltsi Magnum kontserni kuuluva tütarettevõtja Terve Pere Apteek OÜ ja OÜ Saku Apteek koondumise. „Otsust tehes lähtus Konkurentsiamet olukorrast, kus ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad omandavad järjest uusi apteeke, mille tulemusena ravimite...

Lehed