Language switcher

Sa oled siin

Uudised

12.10.2011

AS-i Tallinna Vesi kehtiv veeteenuse hind peab olema 36 protsenti odavam

Konkurentsiamet tuvastas, et AS-i Tallinna Vesi kehtiv veeteenuse hind on 36 protsendi võrra põhjendatust kallim. Amet tegi 10. oktoobril  AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse, mille kohaselt peab ettevõtja viima veeteenuse hinna kooskõlla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusega. Lisaks...
26.09.2011

Konkurentsiameti hinnangul oli Levira kasumlikkus majandusaastatel 2007/2008 – 2009/2010 liiga kõrge

Konkurentsiamet lõpetas 16.09.2011 järelevalvemenetluse AS Levira hinnakujunduse osas. Amet tuvastas, et AS Levira teenis majandusaastatel 2007/2008 – 2009/2010 ebaõiglaselt suurt kasumit. Menetluse kestel viis ettevõtja oma tegevuse seadusega kooskõlla. Täna on ettevõtja kasumlikkus...
12.09.2011

Konkurentsiamet tegi ettepaneku muuta kirisaadetiste edastamise tasud kulupõhiseks

AS Eesti Post esitas käesoleva aasta juunis Konkurentsiametile taotluse siseriiklike ja rahvusvaheliste kirisaadetiste edastamise tasude muutmiseks. Konkurentsiameti läbiviidud analüüsi kohaselt on AS-i Eesti Post taotlus põhjendatud. Siseriiklike kirisaadetiste edastamise hinnad on muutmata 2007....
02.06.2011

Konkurentsiamet soovitab Võru Linnavalitsusele hoiduda eelisseisundi andmisest MTÜ-le Võru Jäätmekeskus

Konkurentsiamet tegi 31.05.2011 Võru Linnavalitsusele soovituse mitte anda Umbsaares asuvale MTÜ Võru Jäätmekeskus  jäätmekäitluskeskusele kas otseselt või läbi riigihanke tingimuste ainuõigust või muud eelisseisundit Võru linnas korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud jäätmete käitlemisel....
05.05.2011

Konkurentsiameti täpsustus ASi Tallinna Vesi börsiteatele

Konkurentsiamet juhib tähelepanu, et ASi Tallinna Vesi väljastatud börsiteates sisaldus oluline ebatäpsus seoses veeteenuse hinnataotluse kooskõlastamata jätmisega. ASi Tallinna Vesi 05.05.2011. a börsiteates sisalduv väide  „Konkurentsiameti väitel ei saa nad lepinguga määratud hinnatõusu...
05.05.2011

Konkurentsiamet jättis AS-i Tallinna Vesi hinnataotluse kooskõlastamata

Konkurentsiamet jättis 02.05.2011.a AS-i Tallinna Vesi hinnataotluse kooskõlastamata, kuna ei nõustu ettevõtja esitatud veeteenuse hinna arvutamise aluseks olevate kuludega. Konkurentsiamet jättis hinnataotluse kooskõlastamata, kuna ettevõtja soovis hinda lülitada komponente, mis ei ole...
02.05.2011

Euroopa Komisjoni koondumiste kontrolli töögrupp ootab uuele dokumendile asjast huvitatud isikute kommentaare

Euroopa Komisjoni koondumiste kontrolli töögrupp avab avalikuks konsultatsiooniks oma uue rahvusvahelist koostööd puudutava dokumendi „Draft External Best Practices for Cooperation in Merger Review“. Kommentaare oodatakse kuni 27.maini 2011.a ning neid on võimalik sisestada Euroopa...
28.04.2011

Konkurentsiamet tegi ettepaneku hambaraviteenuste reklaamikeelu kaotamiseks

Konkurentsiameti hinnangul piirab hambaraviteenuse reklaamikeeld teenuseosutajate vahelist konkurentsi, mistõttu tuleks kaaluda reklaamiseaduse muudatuse algatamist, et sätestada vajalikud erandid nende hambaraviteenuste osas, mille hinnakujundus on vaba ja mille eest maksab tarbija. Vastava...
22.03.2011

Eesti kaardimaksesüsteemi konkurentsiolukorrast

Konkurentsiamet on viimastel aastatel aktiivselt analüüsinud Eesti kaardimaksesüsteemi konkurentsiolukorda. Alljärgnevalt on kokkuvõtlikult kirjeldatud selle valdkonna seniseid arenguid. Pangad maksavad üksteisele vahendustasusid siis, kui kaupmeest ja tarbijat teenindav ehk maksekaardi...
14.03.2011

Konkurentsiamet tegi ettekirjutuse AS-ile Eesti Post

Konkurentsiamet tegi 04.03.2011.a AS-ile Eesti Post ettekirjutuse postiteenuse osutaja kohustuste rikkumise lõpetamiseks haldusmenetluses, mille raames Konkurentsiamet analüüsis AS Eesti Post poolt AS-ile Express Post pakutud postivõrgule juurdepääsu tasude vastavust postiseaduse nõuetele....

Lehed