Language switcher

Sa oled siin

Uudised

Pilt tanklast
13.04.2023

Konkurentsiamet alustas kütuseturu osalistelt andmete kogumist

Konkurentsiamet alustas 2022. a hilissügisel mootorikütuste jae- ja hulgituru konkurentsiolukorra analüüsimist eesmärgiga saada selgust, kuidas need turud toimivad. Sealhulgas selgitada võimalikke konkurentsitõrkeid ja vajadusel pakkuda konkurentsi soodustavaid meetmeid. Konkurentsiameti juhi...
Elektrilevi peab suurendama nii planeerimisoskust kui reaalset rikete kõrvaldamise võimekust
23.03.2023

Elektrilevi peab tõhustama elektrikatkestuste ärahoidmise ja kõrvaldamise võimekust

Saaremaal 9.–16. detsembril 2022. aastal aset leidnud ulatuslike elektrikatkestuste põhjuste analüüs näitas, et Elektrilevi peab suurendama nii planeerimisoskust kui reaalset rikete kõrvaldamise võimekust. Samuti on vaja tõhustada järelevalvet elektriliine ohustavate asjaolude (näiteks liinide...
ww.elektrihind.ee portaalis jagatav teave on usaldusväärne, erapooletu ja läbipaistev.
14.03.2023

Konkurentsiamet andis portaalile www.elektrihind.ee usaldusmärgise

Konkurentsiamet tegi otsuse anda usaldusmärgis Go OÜ hallatavale võrdlemisvahendile www.elektrihind.ee kinnitades sellega, et portaalis jagatav teave on usaldusväärne, erapooletu ja läbipaistev. Konkurentsiameti energia- ja taristuosakonna juhataja Margus Kasepalu sõnul on võrdlemisvahend...
10.02.2023

Avalik konsultatsioon Elering AS-i elektrienergia ülekande võrguteenuse tasude ning elektri võrgulepingu tüüptingimuste osas

Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektrienergia ülekande võrguteenuse tasude ning elektri võrgulepingu tüüptingimuste taotluse. Käesolevaga alustab Konkurentsiamet avaliku konsultatsiooni läbi viimist Elering AS-i kooskõlastamiseks esitatud võrgutasude ning...
06.01.2023

Üleskutse põllumajandustoote ja toidu müüjatele küsitluses osalemiseks

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 17. aprillil 2019 vastu direktiivi (EL) 2019/633, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid. Eestis on direktiiv ülevõetud põllumajandustoote ja toidu...
Lumetorm
12.12.2022

Konkurentsiamet algatas seoses Saaremaa ulatusliku elektrikatkestusega järelevalvemenetluse

Konkurentsiamet algatas 12. detsembril järelevalvemenetluse Elektrilevi suhtes seoses ulatusliku elektrikatkestusega Saaremaal. Regulatsiooniteenistuse juhataja Külli Haabi sõnul on menetluse eesmärgiks selgitada välja ulatusliku katkestuste tekkepõhjused. „Uurimine peab selgitama, kas...
09.12.2022

Konkurentsiamet ei pea õigeks kodutarbijale ning mikro- ja väikeettevõtjale erineva hinnaga universaalteenuse osutamist

Enefit Power ASi taotlus kooskõlastada kodutarbijale ning mikro- ja väikeettevõtjale erineva hinnaga universaalteenus ei ole Konkurentsiameti arvates põhjendatud. Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee sõnul tänane elektridefitsiidis turg võimaldab saada elektrijaamadest nende tootmise...
23.11.2022

Konkurentsiamet sai peresõbraliku tööandja hõbemärgise

Täna anti Sotsiaalministeeriumi poolt Konkurentsiametile üle peresõbraliku tööandja hõbemärgis, millega hinnati ameti samme, mis on muutnud töökeskkonna pere- ja töötajasõbralikumaks. Mari Ellik, kes on aidanud programmi  eest vedada Konkurentsiametis viimased 2 aastat, ütles, et muudatused...
31.10.2022

3. novembril on Konkurentsiamet avatud kella 15-ni

Konkurentsiametis on 3. novembril lühendatud tööpäev. Infotelefonile vastatakse ja kodanikke võetakse vastu kuni kella 15-ni. Pöördumised palume saata e-kirja aadressile [email protected].   
21.10.2022

Avalik konsultatsioon LNG-terminali kasutamise lepingu tingimuste osas

Konkurentsiamet ja Soome Energia Amet (Energiavirasto) viivad läbi ühise konsultatsiooni LNG terminali kasutamise lepingu tüüptingimuste kohta, mis on esitatud kooskõlastamiseks Floating LNG Terminal Finland OY poolt. LNG terminali kasutamise lepingu tüüptingimusi kohaldatakse koos täpsustatud...

Lehed