Language switcher

Sa oled siin

Uudised

11.11.2011

Euroopa Komisjoni koondumiste kontrolli töögrupp töötas välja uue rahvusvahelist koostööd puudutava dokumendi

„Best Practices on Cooperation between EU National Competition Authorities in Merger Review“  võeti vastu 8.novembril 2011.a. Tegemist on mittesiduva dokumendiga, mille eesmärgiks on edendada ja võimaldada infovahetust konkurentsiasutuste vahel, mis tegelevad ühe ja sama piiriülese koondumise...
09.11.2011

Konkurentsiamet tegi taas ettepaneku apteekide asutamispiirangu kaotamiseks

Konkurentsiamet tegi sotsiaalministrile ettepaneku apteekide asutamispiirangu kaotamiseks.  Kehtiv piirang ravimiseaduses ei mõju eesmärgipäraselt ja kahjustab konkurentsi. Konkurentsiameti hinnangul on tegemist õigustamatu sekkumisega ettevõtlusvabadusse. Kehtiva ravimiseaduse kohaselt ei...
25.10.2011

Riigikohus ei võtnud Fortum Termest ASi kaebust Konkurentsiameti otsuse tühistamiseks menetlusse

Riigikohus otsustas 17.10.2011 mitte menetleda Fortum Termest AS-i kaebust Konkurentsiameti toimingute õigusvastasuse tuvastamiseks, ameti otsuse tühistamiseks ning ameti kohustamiseks vaadata ettevõtja 30.04.2009 avaldus uuesti läbi. Sellega jäi lõplikult jõusse Konkurentsiameti 6.11.2009. otsus...
12.10.2011

AS-i Tallinna Vesi kehtiv veeteenuse hind peab olema 36 protsenti odavam

Konkurentsiamet tuvastas, et AS-i Tallinna Vesi kehtiv veeteenuse hind on 36 protsendi võrra põhjendatust kallim. Amet tegi 10. oktoobril  AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse, mille kohaselt peab ettevõtja viima veeteenuse hinna kooskõlla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusega. Lisaks...
26.09.2011

Konkurentsiameti hinnangul oli Levira kasumlikkus majandusaastatel 2007/2008 – 2009/2010 liiga kõrge

Konkurentsiamet lõpetas 16.09.2011 järelevalvemenetluse AS Levira hinnakujunduse osas. Amet tuvastas, et AS Levira teenis majandusaastatel 2007/2008 – 2009/2010 ebaõiglaselt suurt kasumit. Menetluse kestel viis ettevõtja oma tegevuse seadusega kooskõlla. Täna on ettevõtja kasumlikkus...
12.09.2011

Konkurentsiamet tegi ettepaneku muuta kirisaadetiste edastamise tasud kulupõhiseks

AS Eesti Post esitas käesoleva aasta juunis Konkurentsiametile taotluse siseriiklike ja rahvusvaheliste kirisaadetiste edastamise tasude muutmiseks. Konkurentsiameti läbiviidud analüüsi kohaselt on AS-i Eesti Post taotlus põhjendatud. Siseriiklike kirisaadetiste edastamise hinnad on muutmata 2007....
02.06.2011

Konkurentsiamet soovitab Võru Linnavalitsusele hoiduda eelisseisundi andmisest MTÜ-le Võru Jäätmekeskus

Konkurentsiamet tegi 31.05.2011 Võru Linnavalitsusele soovituse mitte anda Umbsaares asuvale MTÜ Võru Jäätmekeskus  jäätmekäitluskeskusele kas otseselt või läbi riigihanke tingimuste ainuõigust või muud eelisseisundit Võru linnas korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud jäätmete käitlemisel....
05.05.2011

Konkurentsiamet jättis AS-i Tallinna Vesi hinnataotluse kooskõlastamata

Konkurentsiamet jättis 02.05.2011.a AS-i Tallinna Vesi hinnataotluse kooskõlastamata, kuna ei nõustu ettevõtja esitatud veeteenuse hinna arvutamise aluseks olevate kuludega. Konkurentsiamet jättis hinnataotluse kooskõlastamata, kuna ettevõtja soovis hinda lülitada komponente, mis ei ole...
05.05.2011

Konkurentsiameti täpsustus ASi Tallinna Vesi börsiteatele

Konkurentsiamet juhib tähelepanu, et ASi Tallinna Vesi väljastatud börsiteates sisaldus oluline ebatäpsus seoses veeteenuse hinnataotluse kooskõlastamata jätmisega. ASi Tallinna Vesi 05.05.2011. a börsiteates sisalduv väide  „Konkurentsiameti väitel ei saa nad lepinguga määratud hinnatõusu...
02.05.2011

Euroopa Komisjoni koondumiste kontrolli töögrupp ootab uuele dokumendile asjast huvitatud isikute kommentaare

Euroopa Komisjoni koondumiste kontrolli töögrupp avab avalikuks konsultatsiooniks oma uue rahvusvahelist koostööd puudutava dokumendi „Draft External Best Practices for Cooperation in Merger Review“. Kommentaare oodatakse kuni 27.maini 2011.a ning neid on võimalik sisestada Euroopa...

Lehed