Language switcher

Sa oled siin

Uudised

07.10.2014

Ravimiamet ja Konkurentsiamet sõlmisid koostöökokkuleppe

Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp ja Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots allkirjastasid täna koostöökokkuleppe, mille eesmärk on tõhustada järelevalvet ravimivaldkonna üle ning arendada valdkonna õigusloomet. Eelkõige soovivad Ravimiamet ja Konkurentsiamet koostööd teha ravimite turul...
15.09.2014

Konkurentsiamet algatas järelevalvemenetluse seoses EstLink1 ja EstLink2 katkestustega

Konkurentsiamet algatas 12. septembril Elering AS-i suhtes järelevalvemenetluse seoses Eesti ja Soome vahelise elektrienergia ülekandevõimsuse katkemisega. Mõlemad Eesti ja Soome vahelised elektriühendused EstLink 1 ja EstLink 2 langesid korraga välja alates 10.09.2014 ning sellega seoses ei...
02.06.2014

Euroopa Komisjoni hinnangul tagab Eestis rakendatav vee hinna regulatsioon kõikide investorite võrdse kohtlemise

Euroopa Komisjon leidis, et Konkurentsiameti rakendatav hinnaregulatsioon on läbipaistev ja seda rakendatakse kõikide ettevõtjate suhtes ühetaoliselt. Ettevõtjate huvid on kaitstud ja investoritele on loodud sobilik ärikeskkond, et Eesti vee-ettevõtlusesse investeerida. „Euroopa Komisjoni antud...
07.05.2014

Konkurentsiamet ja Moldova Konkurentsinõukogu allkirjastasid koostöölepingu

Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ja Moldova Konkurentsinõukogu president Viorica Carare allkirjastasid 07. mail Chisinaus toimunud kohtumisel koostöölepingu, mille eesmärgiks on koostöö edendamine ja oskusteabe vahetamine kahe riigi konkurentsiasutuste vahel. Konkurentsiameti eksperdid...
22.04.2014

Konkurentsiamet tegi ettepaneku kehtestada ravi rahastuse jagamiseks läbipaistvad kriteeriumid

Konkurentsiamet tegi Sotsiaalministeeriumile ettepaneku algatada ravikindlustuse seaduse muutmise eelnõu, millega lisataks seadusesse selged ja läbipaistvad kriteeriumid ravi rahastuse jagamiseks tervishoiuasutuste vahel. Konkurentsiameti ettepanek puudutab eelkõige neid erialateenuseid, mida...
10.04.2014

Konkurentsiamet kuulutab välja konkursi universaalse postiteenuse osutaja leidmiseks

Konkurentsiamet korraldab konkursi postside ettevõtja leidmiseks universaalse postiteenuse osutamiseks kogu Eesti Vabariigi territooriumil, kes peab tagama universaalse postiteenuse järjepideva, kvaliteetse ja taskukohase tasu eest osutamise õigusaktidega sätestatud alustel ja korras....
08.04.2014

Konkurentsiamet ja Läti energiaregulaator leppisid kokku täiendava elektriühenduse projektis

Konkurentsiamet ja Läti energiaregulaator sõlmisid kokkuleppe täiendava Eesti-Läti elektriühenduse projekti esitamiseks Euroopa Komisjonile. Varem on selle projekti osas kokku leppinud ka mõlema riigi põhivõrgud Elering ja AST. Projekti kogumaksumus on ligi 178 miljonit eurot (Eestis 75 miljonit ja...
12.03.2014

Energiaregulaatorid ja Nord Pool Spot allkirjastasid ühismemorandumi

Konkurentsiamet, teised Põhjamaade ja Balti riikide energiaregulaatorid ja Nord Pool Spot allkirjastasid 7. märtsil ühismemorandumi, mille eesmärk on kindlustada osapoolte kohustused Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 1227/2011 tähenduses. Ühismemorandumiga lepitakse kokku, kuidas...
20.12.2013

Konkurentsiamet lõpetas AS Forum Cinemas ja Solaris kino koondumise menetluse

Konkurentsiamet lõpetas 19. detsembril AS Forum Cinemas ja Solaris kino koondumise menetluse, kuna koondumise osalised esitasid viis päeva enne menetluse tähtaja lõppu koondumisest loobumise taotluse teadmisega, et vastasel juhul oleks Konkurentsiamet teinud koondumist keelava otsuse....
17.12.2013

Konkurentsiamet kooskõlastas Elering AS-i uued võrgutasud

Konkurentsiamet kooskõlastas 17.12.2013.a  Elering AS-i (edaspidi Elering) uued võrgutasud, keskmise langusega 7,8 protsenti. Võrgutasud langesid peamiselt seetõttu, et ettevõte on teeninud ülekandevõimsuse oksjoni tulu 15,3 miljonit eurot. Vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonile arvestab...

Lehed