Language switcher

Sa oled siin

Uudised

Pildil elektriliinid
13.09.2023

Valmis raport kättesaadava marginaali kohta piiriüleses elektrikaubanduses Balti riikides 2022. aastal

Konkurentsiamet, Läti energia regulaator (Public Utilites Commission of Latvia) ja Leedu energia regulaator (National Energy Regulatory Council of Lithuania) on koostanud raporti kättesaadava marginaali kohta piirkonnaüleses elektrikaubanduses Balti riikides 2022. aastal. Vastavalt Euroopa...
Pildil kustunud küünal
17.08.2023

Konkurentsiamet alustab Rakvere Haigla morgiteenuse kohta uurimist

17.08.2023 Maalehes ilmunud artikli tõttu „Vilgas laibaäri: ema surnukeha väljalunastamise hind on 190 eurot“  annab amet teada, et alustab Rakvere Haigla morgiteenuse kohta uurimist. Konkurentsiameti järelevalveosakonna juristi Kristiina Arnuse sõnul on amet aastate jooksul menetlenud...
Pildil torud
04.08.2023

2022. aasta elektri- ja gaasituru kokkuvõte – oli hinnašokkide aasta

Täna avaldatud Konkurentsiameti 2022. aasta elektri- ja gaasituru kokkuvõte analüüsib eelmisel aastal energiasektoris toimunud hinnatõusude põhjuseid ning mõjutajaid. Konkurentsiameti regulatsiooniteenistuse juhataja Külli Haabi sõnul on energiasektoris toimunud muutused olnud väga suure...
01.08.2023

Teade: avalik konsultatsioon Elering AS-i elektrienergia ülekande võrguteenuse tasude ning elektri võrgulepingu tüüptingimuste osas

Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektrienergia ülekande võrguteenuse tasude ning elektri võrgulepingu tüüptingimuste taotluse. Ajavahemikus 10.02.2023 kuni 13.03.2023 viidi nimetatud tasude ning tüüptingimuste osas läbi avalik konsultatsioon. Turuosalistelt saadud...
Pildil lihatooted
24.07.2023

Konkurentsiamet andis kohustustega loa AS-i Maag Grupp ja AS-i HKScan koondumiseks

Konkurentsiameti andis loa AS-i Maag Grupp ja AS-i HKScan Estonia, AS-i HKScan Latvia ja UAB „HKScan Lietuva“ koondumisele tingimusel, et koondumise osalised täidavad endale võetud kohustused. Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee sõnul on tegemist Eestis lihatoodete tootmise ja müügi...
Postipakid
29.06.2023

2022. aastal vähenes Eestis postisaadetiste koguarv, kuid kasvas käive

Konkurentsiameti täna avaldatud postiteenuste valdkonnas 2022. aastal toimunud arengute ja esilekerkinud probleemide analüüs näitab kullerpostiteenuste osutajate ja postisaadetiste koguarvu vähenemist. Konkurentsiameti energia- ja taristuosakonna juhataja Margus Kasepalu sõnul on...
Pildil elektriliinid
18.05.2023

2022. aasta aastaraamatu fookuses on energiakriis ja selle mõjud

Konkurentsiameti 2022. aasta tegevusi kokkuvõtva aastaraamatu läbivad teemad on energiakriis ning sellest põhjustatud hinnakasv ja inflatsioon. Konkurentsiameti juhi Evelin Pärn-Lee sõnul ei alanud energiakriis ootamatult, ent mitme ebasoodsa asjaolu kokkulangemine on seda oluliselt võimendanud...
Pilt elektriliinidest
28.04.2023

Konkurentsiamet jättis Enefit Power AS-i taotletud kõrgema elektri universaalteenuse hinna kooskõlastamata

Konkurentsiamet jättis 28.04.2023 kooskõlastamata Enefit Power AS-i taotluse kehtestada elektri universaalteenuse kõrgem tootmishind. Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee sõnul ei vasta tootja taotletud universaalteenuse tootmishind seaduse nõuetele ega ole ka tänases...
Pildil Ryanairi lennuk
25.04.2023

Konkurentsiamet jättis Ryanairi kaebuse rahuldamata

Konkurentsiameti hinnaanalüüsi kohaselt on Tallinna Lennujaama tasud põhjendatud. Tallinna Lennujaam teatas tasude tõstmisest 2022. aasta suvel. Lennundusseadusest tulenevalt ei ole Tallinna Lennujaam AS kohustatud tasumäärasid Konkurentsiametiga enne rakendamist kooskõlastama, küll aga võib nii...
Magasini tänav Tartus
18.04.2023

Konkurentsiamet osaleb Maamessil

Konkurentsiamet osaleb 20.–22. aprillil Tartus toimuval Maamessil, et tutvustada huvilistele 2021. aasta lõpus jõustunud põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seadust (PTEKS). Seaduse eesmärk on kaitsta põllumajandustoodete ja toidu müüjaid ostjate ebaausate...

Lehed