Language switcher

Sa oled siin

Uudised

18.05.2023

2022. aasta aastaraamatu fookuses on energiakriis ja selle mõjud

Konkurentsiameti 2022. aasta tegevusi kokkuvõtva aastaraamatu läbivad teemad on energiakriis ning sellest põhjustatud hinnakasv ja inflatsioon. Konkurentsiameti juhi Evelin Pärn-Lee sõnul ei alanud energiakriis ootamatult, ent mitme ebasoodsa asjaolu kokkulangemine on seda oluliselt võimendanud...
Pilt elektriliinidest
28.04.2023

Konkurentsiamet jättis Enefit Power AS-i taotletud kõrgema elektri universaalteenuse hinna kooskõlastamata

Konkurentsiamet jättis 28.04.2023 kooskõlastamata Enefit Power AS-i taotluse kehtestada elektri universaalteenuse kõrgem tootmishind. Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee sõnul ei vasta tootja taotletud universaalteenuse tootmishind seaduse nõuetele ega ole ka tänases...
Pildil Ryanairi lennuk
25.04.2023

Konkurentsiamet jättis Ryanairi kaebuse rahuldamata

Konkurentsiameti hinnaanalüüsi kohaselt on Tallinna Lennujaama tasud põhjendatud. Tallinna Lennujaam teatas tasude tõstmisest 2022. aasta suvel. Lennundusseadusest tulenevalt ei ole Tallinna Lennujaam AS kohustatud tasumäärasid Konkurentsiametiga enne rakendamist kooskõlastama, küll aga võib nii...
Magasini tänav Tartus
18.04.2023

Konkurentsiamet osaleb Maamessil

Konkurentsiamet osaleb 20.–22. aprillil Tartus toimuval Maamessil, et tutvustada huvilistele 2021. aasta lõpus jõustunud põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seadust (PTEKS). Seaduse eesmärk on kaitsta põllumajandustoodete ja toidu müüjaid ostjate ebaausate...
Pilt tanklast
13.04.2023

Konkurentsiamet alustas kütuseturu osalistelt andmete kogumist

Konkurentsiamet alustas 2022. a hilissügisel mootorikütuste jae- ja hulgituru konkurentsiolukorra analüüsimist eesmärgiga saada selgust, kuidas need turud toimivad. Sealhulgas selgitada võimalikke konkurentsitõrkeid ja vajadusel pakkuda konkurentsi soodustavaid meetmeid. Konkurentsiameti juhi...
Elektrilevi peab suurendama nii planeerimisoskust kui reaalset rikete kõrvaldamise võimekust
23.03.2023

Elektrilevi peab tõhustama elektrikatkestuste ärahoidmise ja kõrvaldamise võimekust

Saaremaal 9.–16. detsembril 2022. aastal aset leidnud ulatuslike elektrikatkestuste põhjuste analüüs näitas, et Elektrilevi peab suurendama nii planeerimisoskust kui reaalset rikete kõrvaldamise võimekust. Samuti on vaja tõhustada järelevalvet elektriliine ohustavate asjaolude (näiteks liinide...
ww.elektrihind.ee portaalis jagatav teave on usaldusväärne, erapooletu ja läbipaistev.
14.03.2023

Konkurentsiamet andis portaalile www.elektrihind.ee usaldusmärgise

Konkurentsiamet tegi otsuse anda usaldusmärgis Go OÜ hallatavale võrdlemisvahendile www.elektrihind.ee kinnitades sellega, et portaalis jagatav teave on usaldusväärne, erapooletu ja läbipaistev. Konkurentsiameti energia- ja taristuosakonna juhataja Margus Kasepalu sõnul on võrdlemisvahend...
10.02.2023

Avalik konsultatsioon Elering AS-i elektrienergia ülekande võrguteenuse tasude ning elektri võrgulepingu tüüptingimuste osas

Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektrienergia ülekande võrguteenuse tasude ning elektri võrgulepingu tüüptingimuste taotluse. Käesolevaga alustab Konkurentsiamet avaliku konsultatsiooni läbi viimist Elering AS-i kooskõlastamiseks esitatud võrgutasude ning...
06.01.2023

Üleskutse põllumajandustoote ja toidu müüjatele küsitluses osalemiseks

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 17. aprillil 2019 vastu direktiivi (EL) 2019/633, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid. Eestis on direktiiv ülevõetud põllumajandustoote ja toidu...
Lumetorm
12.12.2022

Konkurentsiamet algatas seoses Saaremaa ulatusliku elektrikatkestusega järelevalvemenetluse

Konkurentsiamet algatas 12. detsembril järelevalvemenetluse Elektrilevi suhtes seoses ulatusliku elektrikatkestusega Saaremaal. Regulatsiooniteenistuse juhataja Külli Haabi sõnul on menetluse eesmärgiks selgitada välja ulatusliku katkestuste tekkepõhjused. „Uurimine peab selgitama, kas...

Lehed