Language switcher

Sa oled siin

Tegevused ja tulemused

 • Tegevused veebruaris 2023

 • Tegevussuund 1: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses

   

  Maksejõuetuse teenistuse juhataja kohtus

  01.02.2023.a. Harju Maakohtu kohtu direktoriga – teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

  01.02.2023.a. Harju Maakohtu maksejõuetusasjadele spetsialiseerunud kohtunikega – teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

  07.02.2023.a. E-residentsuse programmi esindajatega – teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

  09.02.2023.a Riigiprokuratuuri esindajatega -  teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

  15.02.2023.a. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu liikmetega  - teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

  16.02-17.02.2023.a. Soome Maksejõuetusombudsmaniga Helsingis – teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine piiriülestes kaasustes

  20.02.2023.a. Justiitsministeeriumi esindajatega – teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

  27.02.2023.a Maksu- ja Tolliameti esindajatega – teemaks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

   

  Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.

   

  Maksejõuetuse teenistuse juhataja tutvus 2 (kahe) pankrotihalduri peale esitatud kaebusega ning tegi maksejõuetuse teenistuse pädevusse kuuluvad vajalikud ettevalmistavad toimingud nende lahendamiseks.  

   

  Tegevussuund 3: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega

   

  2023.a. kaasuste koguarv: 24 (kakskümmend neli). Maksejõuetuse teenistuse juhataja tutvus ja lahendas kohtute poolt maksejõuetuse teenistusele esitatud ettepanekud võlgnike suhtes pankrotimenetluste algatamisega avaliku uurimisena. Toimus infovahetus ajutiste haldurite,  likvideerijate, peamiste võlausaldajate ja võlgnikega.

   

  Maksejõuetuse teenistus tegi veebruaris 2023.a. kohtule ettepaneku pankrot välja kuulutada ja algatada avalik uurimine 2 (kahes) asjas, et uurida varatu võlgniku käitumist, tegevust või tegevusetust. Töös olevad avalikud uurimised on kõigile nähtavad: https://www.konkurentsiamet.ee/et/maksejouetus/avalikuduurimised

   

  Muud olulised toetavad tegevused:

   

  Avalik värbamiskonkurss on jõudmas lõpusirgele.

   

  Toimusid kohtumised ajakirjanikega (Äripäev, Postimees, Rahvusringhääling, Kuku raadio).  

   

 • Tegevused jaanuaris 2023

 • Tegevussuund 1: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses

   

  Maksejõuetuse teenistuse juhataja kohtus

  05.01.2023.a. Justiitsministeeriumi vabakutsete talitusega -  teemaks oli Justiitsministeeriumi senine praktika pankrotihaldurite haldusjärelevalves ja aukohtu liikmena Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja juures

  10.01.2023.a. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja aukohtu liikmetega – teemadeks oli koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

  12.01.2023.a. Eesti Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonnaga – teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

  23.01.2023.a. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekoja juhatuse liikmetega  - teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

  24.01.2023.a. Eesti Võlausaldajate Liidu juhatusega -  teemaks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

  30.01.2023.a Eesti Advokatuuri esimehega - teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

  31.01.2023.a. Tartu Maakohtus maksejõuetusasjadele spetsialiseerunud kohtunikega – teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

   

  Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.

   

  Maksejõuetuse teenistuse juhataja tutvus kahe pankrotihalduri peale 2022.a. esitatud kaebusega ning tegi maksejõuetuse teenistuse pädevusse kuuluvad vajalikud ettevalmistavad toimingud.

   

  Tegevussuund 3: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega

   

  Maksejõuetuse teenistuse juhataja tutvus ja lahendas ära 2022.a. jooksul kohtute poolt maksejõuetuse teenistusele esitatud ettepanekud võlgnike suhtes pankrotimenetluste algatamisega avaliku uurimisena. Toimus infovahetus ajutiste haldurite ja likvideerijatega varatute võlgnike tegevuse ja tegevusetuse osas.

   

  Maksejõuetuse teenistus tegi kohtule ettepaneku pankrot välja kuulutada ja algatada avalik uurimine 5 (viies) asjas, et uurida varatu võlgniku tegevust või tegevusetust. Kohus otsustas algatada pankrotimenetlused avalike uurimistena 4 (nelja) võlgniku ja tema lähikondsete suhtes.

   

  Muud olulised toetavad tegevused: 09.01.2023.a. algas avalik värbamiskonkurss maksejõuetuse teenistusse järelevalve ekspertide leidmiseks. Konkursi tähtaeg oli 31.01.2023.a. Konkursile laekus tähtaegselt ligi 40 (nelikümmend) avaldust.