Language switcher

Võrguteenuse hindade kooskõlastamine

Võrguteenuse hindade kooskõlastamise metoodikad ja juhendid

Hinna- või järelevalvemenetluse läbiviimiseks esitatavad andmed

Kooskõlastatud hinnad

Kodutarbijale müüdava gaasi müügimarginaal
Alates 06.07.2009 jõustusid maagaasiseaduse (edaspidi MGS) muudatused, mis puudutavad gaasi hinna kujunemist kodutarbijatele. Tulenevalt eeltoodust ja MGS § 10 lõikest 1 peab turgu valitsev gaasiettevõtja (AS Eesti Gaas) lähtuma kodutarbijatele müüdava gaasi hinna kujundamisel põhimõttest, et müüdava gaasi kaalutud keskmine hind sisaldab riiki sisseostetava gaasi hinda ja sellele lisatud müügimarginaali.  

Konkurentsiameti selgitus AS Eesti Gaas poolt kodutarbijatele müüdava gaasi müügimarginaali osas » (382.2 KB, PDF)

Esitatud hinnataotlused 2020

Esitatud hinnataotlused 2020

 

Jrk nr 

Taotleja Taotluse
kuupäev

Taotletav
võrguteenuse
hind

Konkurentsiameti
otsuse number ja
kuupäev

kooskõlastatud hind

1 Averson OÜ 06.01.2020 0,14083 €/m³ 08.01.2020
7-3/2020-002
0,14083 €/m³
2 Elering AS  28.05.2020   16.06.2020
7-3/2020-024
Ava faili »  (118.23 KB, PDF)
3 Gaasivõrk AS 18.08.2020 0,07988 €/m³