Language switcher

Järelevalve

  • Võrdne kohtlemine

    Konkurentsiamet, juhindudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 13. juuli 2009. a direktiivist nr 2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ja elektrituruseadusest, on välja töötanud juhendi turuosaliste võrdse kohtlemise kava koostamiseks. 

Võrguteenuste kvaliteedinäitajad

Aasta Sisu Failid
 

Kvaliteedinäitajad

 
2022 Võrguteenus Laadi alla (41.59 KB, XLSX)
2022 Teenindus Laadi alla (20.5 KB, XLSX)
2021 Võrguteenus Laadi alla (45.75 KB, XLSX)
2021 Teenindus Laadi alla (24.95 KB, XLSX)
2020 Teenindus Laadi alla (19.75 KB, XLSX)
2020 Võrguteenus Laadi alla (39.08 KB, XLSX)
2019 Teenindus Laadi alla (20.1 KB, XLSX)
2019 Võrguteenus Laadi alla (40.49 KB, XLSX)
2018 Teenindus Laadi alla (43.5 KB, XLS)
2018 Võrguteenus Laadi alla (83 KB, XLS)
2017 Teenindus Laadi alla (43.5 KB, XLS)
2017 Võrguteenus Laadi alla (XLS)
2016 Teenindus Laadi alla (43.5 KB, XLS)
2016 Võrguteenus Laadi alla (83 KB, XLS)
     
 

Järelevalvemenetlused

 
23.03.2023  Järelevalvemenetluse aruanne Elektrilevi OÜ tegevuse suhtes seoses võrguühenduse katkestustega Saare maakonnas Laadi alla (1.62 MB, PDF)
18.05.2020

Järelevalvemenetluse aruanne Elering AS ja Elektrilevi OÜ tegevuste suhtes seoses võrguühenduse katkestusega
27.10.2019 Võrus ja selle lähiümbruses 

Laadi alla (496.34 KB, PDF)
16.03.2020 Järelevalvemenetluse aruanne Elering AS tegevuse suhtes seoses võrguühenduse katkestusega 18.05.2019 Narvas, Narva-Jõesuus ja Sillamäel Laadi alla (326.96 KB, PDF)
01.03.2019 Järelevalvemenetluse aruanne elektrikatkestusest Saaremaal 2019 Laadi alla (380.82 KB, PDF)
15.10.2012 Järelevalvemenetluse aruanne Elektrilevi OÜ tegevuse suhtes seoses Elektrilevi OÜ hallatavas elektrijaotusvõrgus
Keila linnas ning selle lähiümbruses 14.08.2012 toimunud võrguühenduse katkestusega
Laadi alla (272.4 KB, PDF)
2007 Hiiumaa elektrikatkestuse aruanne 30.04.2007 Laadi alla (409.16 KB, PDF)
2007 Lasnamäe elektrikatkestuse aruanne Laadi alla (191.89 KB, PDF)
2005 Järelevalvemenetluse aruanne Eesti Energia AS ja OÜ Jaotusvõrk tegevuse suhtes seoses 11.01.2005 toimunud
Hiiu maakonna elektrikatkestusega
Laadi alla (337.54 KB, PDF)
2005 Järelevalvemenetluse aruanne OÜ Põhivõrk tegevuse suhtes seoses 2005.a. jaanuarikuus
toimunud elektrikatkestusega Lõuna-Eestis kõrgepingeliinidel 330 kV.
Laadi alla (264.41 KB, PDF)