Language switcher

Tutvustus ja struktuur

Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet konkurentsi-,
elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni ning raudtee valdkondades. 

Lisaks lahendatakse lennujaamatasudega seotud vaidlusi
ja lennujaama kasutajate kaebusi. 

Amet kuulub Justiitsministeeriumi valitsemisalasse ning
ametit juhib peadirektor Märt Ots.

PEADIREKTOR

Andmekaitse Inspektsiooni, Patendiameti ja Konkurentsiameti  tugiteenused

  • Koostöö ja tugiteenuste osakond

Rahvusvahelised ja avalikud suhted, personalitöö, koolituste ja finantsarvestuse korraldamine, varahaldus, dokumendihaldus.
 

Konkurentsiteenistus

  • Järelevalveosakond
  • Koondumiste kontrolli osakond

Konkurentsialane järelevalve, ettevõtjate koondumiste kontrollimine, konkurentsiolukorra analüüsimine ning konkurentsialase teadlikkuse tõstmine.

 

Regulatsiooniteenistus

  • Hinnaregulatsiooni osakond
  • Energeetika- ja taristuosakond
  • Energiaturgude osakond
  • Õigusosakond

Hinnaregulatsioon ja turu järelevalve elektri, maagaasi, kaugkütte ja vee valdkondades, postiteenuste turu reguleerimine ja raudteesektori järelevalve.