Language switcher

Tutvustus ja struktuur

Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet konkurentsi-,
elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni ning raudtee valdkondades. 

Lisaks lahendatakse lennujaamatasudega seotud vaidlusi
ja lennujaama kasutajate kaebusi. 

Amet kuulub Justiitsministeeriumi valitsemisalasse ning
ametit juhib peadirektor Evelin Pärn-Lee.

PEADIREKTOR

Andmekaitse Inspektsiooni, Patendiameti ja Konkurentsiameti  tugiteenused

  • Koostöö ja tugiteenuste osakond

Rahvusvahelised ja avalikud suhted, personalitöö, koolituste ja finantsarvestuse korraldamine, varahaldus, dokumendihaldus.
 

Konkurentsiteenistus

  • Järelevalveosakond
  • Koondumiste kontrolli osakond

Konkurentsialane järelevalve, ettevõtjate koondumiste kontrollimine, konkurentsiolukorra analüüsimine ning konkurentsialase teadlikkuse tõstmine.

 

Regulatsiooniteenistus

  • Hinnaregulatsiooni osakond
  • Energia- ja taristuosakond
  • Energiaturgude osakond
  • Õigusosakond

Hinnaregulatsioon ja turu järelevalve elektri, maagaasi, kaugkütte ja vee valdkondades, postiteenuste turu reguleerimine ja raudteesektori järelevalve.