Language switcher

Personaliinfo

Konkurentsiametile pandud ülesanded on jaotatud kahe teenistuse vahel. Konkurentsiteenistus teostab konkurentsialast järelevalvet, kontrollib ettevõtjate koondumisi, analüüsib konkurentsiolukorda ning tegeleb konkurentsialase teadlikkuse tõstmisega. Regulatsiooniteenistus teostab hinnaregulatsiooni ja turu järelevalvet elektri, maagaasi, kaugkütte ja vee valdkondades, reguleerib postiteenuste turgu ja teostab järelevalvet raudteesektoris.
 
Alates 2022. aastast osutab koostöö ja tugiteenuste osakond tugiteenuseid (sh rahvusvahelised ja avalikud suhted, personalitöö, koolituste korraldamine, varahaldus, dokumendihaldus) Konkurentsiametile, Andmekaitse Inspektsioonile ja Patendiametile.
 
Suurem osa teenistujatest on omandanud kõrghariduse majanduserialadel või õigusteaduses. Lisaks on teenistujaid, kelle erialaks on näiteks soojusenergeetika, avalik haldus, materjali-tehnoloogia
 

Palgaandmed

 

Personaliküsimustes palume pöörduda koostöö ja tugiteenuste osakonna poole või ameti e-posti aadressil: [email protected]