Language switcher

Kohtumised lobistidega

Lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon Ametiisiku nimi Ametiisiku ametikoht Kohtumise teema Kohtumise kuupäev
AS Estonian Cell: Siiri Lahe

Külli Haab 

Tauri Liiders

Regulatsiooniteenistuse juhatja

Ekspert

Eleringi võrgutasude struktuuri muudatused. 29.05.2023

Fermi Energia: Sandor Liive, Urmas Voit, Kalev Kallemets

Külli Haab

Marilin Tilkson

Margus Kasepalu

Regulatsiooniteenistuse juhatja

Energiaturgude osakonna juhataja

Energia-ja taristuosakonna juhataja

Tuumaenergeetika tutvustamine ja regulatsioonid 16.02.2023

Sustainable Investments OÜ: Marko Daljajev

Kaamos: Mihkel Loorits

 

Külli Haab

Karl Jaak Rebane

Regulatsiooniteenistuse juhatja

Jurist

 

Elektrituruseaduse muudatused SE696

25.102022

 

AS Eesti Energia: Hanno Sutter

Elektrilevi: Mihkel Härm 

Enefit Power AS: Andres Vainola

Evelin Pärn-Lee

Külli Haab

Marilin Tilkson

Marek Piiroja

peadirektor

regulatsiooniteenistuse juhatja

energiaturgude osakonna juhataja

õigusosakonna juhataja

Üldine tutvustus 5.9.2022
AS Elering: Taavi Veskimägi, Riina Käi, Märt Allik, Sirli Söömer

Evelin Pärn-Lee

Külli Haab

Marilin Tilkson

peadirektor

regualtsiooniteenistuse juhataja

erergiaturgde osakonna juhatja

Elering elektri- ja gaasituru arengud ja varustuskindlus 31.08.2022
Fermi Energia: Henri Ormus Märt Ots peadirektor Tuumaenergeetika võimaluste tutvustamine 22.03.2022
Eesti Taastuvenergia Koda Märt Ots peadirektor

Taastuvenergia toetuste korrigeerimine

04.11.2021

Orsted: Rasmus Errboe, Peter Obling, Martin Mechali, Ulrik Stridbæk
Eesti Energia: Hando Sutter, Margus Vals, Alo Kelder

Märt Ots

Marilin Tillkson

peadirektor

regulatsiooniteenistuse juhataja

Eesti avamere tuuleparkide arendamise ambitsioonid ja eesmärgid.
Ørstedi kogemuse avameretuuleparkide arendamisel ja opereerimisel. 
Avamere tuuleparkide majanduslik mõju.
Riigi ja arendajate rollid.
Koostöö Liivi lahe projekti elluviimisel.

13.10.2021
Omanike Keskliit
Priidu Pärna; Andry Krass
Märt Ots peadirektor Konkurentsiameti rahastamise eelnõu
Järelevalve rakendamise reguleeritavates sektorites
07.09.2021