Language switcher

Kohtumised lobistidega

Lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon Ametiisiku nimi Ametiisiku ametikoht Kohtumise teema Kohtumise kuupäev
Fermi Energia: Henri Ormus Märt Ots peadirektor Tuumaenergeetika võimaluste tutvustamine 22.03.2022
Eesti Taastuvenergia Koda Märt Ots peadirektor

Taastuvenergia toetuste korrigeerimine

04.11.2021

Orsted: Rasmus Errboe, Peter Obling, Martin Mechali, Ulrik Stridbæk
Eesti Energia: Hando Sutter, Margus Vals, Alo Kelder

Märt Ots

Marilin Tillkson

peadirektor

regulatsiooniteenistuse juhataja

Eesti avamere tuuleparkide arendamise ambitsioonid ja eesmärgid.
Ørstedi kogemuse avameretuuleparkide arendamisel ja opereerimisel. 
Avamere tuuleparkide majanduslik mõju.
Riigi ja arendajate rollid.
Koostöö Liivi lahe projekti elluviimisel.

13.10.2021
Omanike Keskliit
Priidu Pärna; Andry Krass
Märt Ots peadirektor Konkurentsiameti rahastamise eelnõu
Järelevalve rakendamise reguleeritavates sektorites
07.09.2021