Language switcher

Eelarve ja hanked

Riigihanked

Konkurentsiameti vajadustele vastavaid riigihankeid, mis nõuavad riigihangete seaduse kohaselt toimingid riigihangete registris, korraldab Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete osakond.

Alus: Justiisministri 06.2015. a käskkiri nr 2 "Riigihangete korraldamine ja lepingute sõlmimine"

Eelarve

Konkurentsiameti eelarvega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel: 
https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/riigieelarve-ja-majandus/riigieelarve-ja-majandusulevaated
Märkus: alates 2020. aastast näidatakse käibemaksu eraldi real

Eelarve aasta kinnitatud eelarve kokku sh tööjõukulud sh majandamiskulud käibemaks Liikmemaksud
2019 1 955 791 1 572 380 383 411
(sh RKAS 198 645)
  14 500
2020 1 915 067 1 572 380 342 687
(sh RKAS 168 775)
46 419 14 700
2021 1 962 152 1 572 380

343 208
(sh RKAS 169 496)

46 564 14 900