Language switcher

Eelarve ja hanked

Riigihanked

Konkurentsiameti vajadustele vastavaid riigihankeid, mis nõuavad riigihangete seaduse kohaselt toimingid riigihangete registris, korraldab Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete osakond.

Alus: Justiisministri 06.2015. a käskkiri nr 2 "Riigihangete korraldamine ja lepingute sõlmimine"

Eelarve

Konkurentsiameti eelarvega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel: 
https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/riigieelarve-ja-majandus/riigieelarve-ja-majandusulevaated
Märkus:
Alates 01.01.2023. aastast alustas Konkuretsiameti koosseisus tööd maksujõuetuse teenistus.
Alates 01.01.2022. aastast loodi Konkurentsiameti koosseisu koostöö ja tugiteenuste osakond, millega ühendati Konkurentsiameti, Patendiameti ja Andmekaitse Inspektsiooni tugiteenused. Uus osakond osutab teenust nimetatud kolmele asutusele.
Alates 2020. aastast näidatakse käibemaksu eraldi real

Eelarve aasta kinnitatud eelarve kokku sh tööjõukulud sh majandamiskulud käibemaks Liikmemaksud
2023 4 014 036 3 222 176

666 498
sh RKAS 362 850

110 362 15 000
2022 2 987 673 2 545 370
 
381 001
(sh RKAS 202 994)
46 302 15 000
2021 1 962 152 1 572 380

343 208
(sh RKAS 169 496)

46 564 14 900
2020 1 915 067 1 572 380 342 687
(sh RKAS 168 775)
46 419 14 700
2019 1 955 791 1 572 380 383 411
(sh RKAS 198 645)
  14 500