Language switcher

Eelarve ja hanked

Riigihanked

Konkurentsiameti vajadustele vastavaid riigihankeid, mis nõuavad riigihangete seaduse kohaselt toimingid riigihangete registris, korraldab Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete osakond.

Alus: Justiisministri 06.2015. a käskkiri nr 2 "Riigihangete korraldamine ja lepingute sõlmimine"

Eelarve

Konkurentsiameti eelarvega on võimalik tutvuda Riigikassa kodulehel:
https://kassa.fin.ee/publicreports/treasury/search.action