Language switcher

Riigilõivud

Valdkond

Koondumine

KOONDUMINE

 

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X) või
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X) või
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22) või
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)
Viitenumber: 2900073096 
Selgitus: Riigilõivuseaduse § 116 1, riigilõiv koondumise menetlemise eest
Summa: 1920 eurot

Postside

POSTSIDE

 

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X) või
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X) või
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22) või
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)
Viitenumber: 2900080089
Summa:
 • universaalse postiteenuse tegevusloa korral 1180 eurot ja
 • kirisaadetise ning postipakkide liht-, täht-, väärt- kui ka partiisaadetisena edastamise tegevusloa korral 370 eurot

Raudtee

RAUDTEE

 

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X) või
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X) või
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22) või
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)
Viitenumber: 2900080076
Selgitus: vastav märge, millest selgub, millise tegevusloa saamiseks esitatud taotluse läbivaatamise eest on riigilõiv tasutud 
Summa:
 • raudteeinfrastruktuuri majandamiseks 1920 eurot;
 • raudtee reisijateveoteenuse osutamiseks 1920 eurot;
 • raudtee kaubaveoteenuse osutamiseks 3840 eurot

Elekter

ELEKTER

 

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X) või
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X) või
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22) või
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)
Viitenumber: 2900080076
Selgitus:  märkida, millise tegevusloa mitmenda kehtivusaasta eest riigilõivu tasutakse
NB! jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks taotletava/antud tegevusloa kehtivusaasta eest tasumisel ka teenustemaht RLS § 154 lõike 2 tähenduses.
Summa:
 • elektrienergia tootmiseks – 160 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga
  • kuni 5 GWh – 960 eurot iga kehtivusaasta eest;
  • üle 5 GWh kuni 20 GWh – 1920 eurot iga kehtivusaasta eest;
  • üle 20 GWh kuni 50 GWh – 4480 eurot iga kehtivusaasta eest;
  •  üle 50 GWh kuni 100 GWh – 6400 eurot iga kehtivusaasta eest;
  • üle 100 GWh kuni 500 GWh – 12 790 eurot iga kehtivusaasta eest;
  • üle 500 GWh – 19 180 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks – 2560 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamiseks –  2560 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks – 1280 eurot iga kehtivusaasta eest;

Seejuures:

Ülalnimetatud teenustemahuks loetakse eelmisel kalendriaastal tarbijatele edastatud elektrienergia koguse ja võrgukadude summa. Tegevust alustav võrguettevõtja tasub riigilõivu järgmiseks kalendriaastaks kavandatava teenustemahu alusel (RLS § 154 lõige 2).

Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50% RLS § 154 lõikes 1 sätestatud riigilõivumäärast (RLS § 154 lõige 3).
 

Maagaas

MAAGAAS

 

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X) või
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X) või
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22) või
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)
Viitenumber: 2900080076
Selgitus: märkida, millise tegevusloa mitmenda kehtivusaasta eest riigilõivu tasutakse
Summa:
 • gaasi importimiseks – 640 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • gaasi ülekande teenuse osutamiseks – 260 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • gaasi jaotamise teenuste osutamiseks – 260 eurot iga kehtivusaasta eest. 

NB! Tegevusloa kõrvaltingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti ülaltoodud riigilõivumääradest.

Kaugküte

KAUGKÜTE

 

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X) või
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X) või
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22) või
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)
Viitenumber: 2900080076
Selgitus: märkida, millise tegevusloa mitmenda kehtivusaasta eest riigilõivu tasutakse
Summa:
 • soojuse tootmiseks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta;
 • soojuse jaotamiseks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta;
 • soojuse müügiks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta või kontserni kuuluva ettevõtja kohta, kui  kontserni kuuluvate soojusettevõtjate soojuse summaarne müük ületab 50 000 MWh aastas.

Seejuures: 

Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50% RLS § 156 lõikes 1 sätestatud riigilõivumäärast (RLS § 156 lõige 2).

Energiavaldkonna majandustegevusteate esitamine

ENERGIAVALDKONNA MAJANDUSTEGEVUSTEATE ESITAMINE

 

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X) või
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X) või
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22) või
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)
Viitenumber: 2900082935
Selgitus: majandustegevusteate esitamine
Summa: 10 eurot