Võrgutasude kooskõlastamine

Võrguettevõtja peab oma teeninduspiirkonna võrgutasud (elektrituruseaduse § 71 lõikes 1 punktides 1-6 nimetatud võrgutasud) kooskõlastama Konkurentsiametiga enne nende kehtestamist ning lähtuma võrgutasude kujundamisel elektrituruseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.