Universaalteenus

Seoses elektrituru reformiga kehtestati regulatsioon, mille järgi elektrienergia tootja, kelle Eesti piires asuva tootmisseadme netovõimsus on suurem kui 150 MW, on kohustatud võrdsetel tingimustel müüma elektrienergiat elektrimüüjatele universaalteenuse osutamiseks hinnaga, mis on kooskõlastatud Konkurentsiametiga.

Universaalteenuse raames hakkab riigiettevõte Eesti Energia AS alates 2022. aasta oktoobrist kuni 30. aprillini 2026 müüma elektrit Eesti kodutarbijatele ja korteriühistutele. Teistele elektrimüüjatele on universaalteenuse osutamine vabatahtlik.

01.12.2022 seisuga on universaalteenuse ostmise võimalus tagatud ka seaduses sätestatud alustele vastavatele mikro- ja väikeettevõtjatele ning kohalikele omavalitsustele. Need isikud ei ole aga teenuse osutaja vahetamisel vabastatud leppetrahvi tasumise nõudest, kui sõlmitud leping seda ette näeb.

Elektrimüügi universaalteenuse hind koosneb kooskõlastatud elektrienergia tootmishinnast, sellele lisatud elektrimüüja universaalteenuse osutamisega seotud põhjendatud kuludest ning mõistlikust ärikasumist. Elektrienergia tootmishinna kooskõlastab Konkurentsiamet ning amet võib kontrollida elektrimüüjate rakendatava universaalteenuse hinna vastavust nõuetele.

Universaalteenuse lepingu sõlmimisel lõpeb elektrimüüjaga sõlmitud elektrileping. Müüja ei või nõuda esimest korda universaalteenusega liituvalt kodutarbijalt kuni 30. septembrini 2023 enne 22.09.2022 sõlmitud elektrilepingu ennetähtaegse lõpetamisega ega universaalteenust lõpetavalt kodutarbijalt elektrilepingu ennetähtaegse lõpetamisega kaasnevat leppetrahvi ega kahju hüvitamist.

Universaalteenuse tootmishind hakkab automaatselt kehtima ka kõigi  praegu üldteenust kasutavate kodutarbijate jaoks. Sellele lisanduvad üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ja mõistlik ärikasum - see tähendab inimeste jaoks, kes pole seni elektrienergia ostulepingut sõlminud ja tarbivad seetõttu börsielektrit. Kuna universaalteenust müüvad mitmed elektrimüüjad, võib kodutarbija otsida endale soodsaima universaalteenuse osutaja kõigi müüjate seast, kes universaalteenust osutavad.

29.09.2022 jättis Konkurentsiamet kooskõlastamata Enefit Power AS-i universaalteenuse osutamiseks elektrienergia tootmishinna (181,83 €/MWh) ning kehtestas ajutise tootmishinna 154,08 €/MWh, mis kehtib siiani.

Viimati uuendatud: 03.10.2023