Aastaaruanded

Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seadusest tulenevalt avaldab Konkurentsiamet oma veebilehel aruandena teabe ebaausa kaubandustava üle eelmisel aastal algatatud ja lõpetatud riikliku järelevalve ja haldusjärelevalve kohta. Teave sisaldab kokkuvõtet menetluse sisust, tulemustest ja tehtud otsustest.

Aruanded aasta kaupa

Laekunud kaebuste arv 0

Algatatud menetluste arv 1

Omal algatusel algatatud menetluste arv 1

Lõpetatud menetluste arv 0

Käimasolevate menetluste arv 1

Laekunud kaebuste arv 0

Algatatud menetluste arv 0

Omal algatusel algatatud menetluste arv 0

Lõpetatud menetluste arv 0

Käimasolevate menetluste arv 0

Viimati uuendatud: 03.01.2024