Tutvustus ja struktuur

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades ning ebaausate kaubandustavade üle. Amet kuulub Justiitsministeeriumi valitsemisalasse ja ametit juhib peadirektor Evelin Pärn-Lee.
Konkurentsiameti struktuur

Konkurentsiameti ülesanded on jaotatud kahe teenistuse vahel. Tugiteenuste (sh rahvusvahelised ja avalikud suhted, personalitöö, koolituste ja sündmuste korraldamine, varahaldus, dokumendihaldus) toimimise eest vastutab koostöö ja tugiteenuste teenistus.

Loe Konkurentsiameti põhimäärust Riigi Teatajast.

Vaata Konkurentsiameti strateegiakaarti kuni 2027

Koostöö ja tugiteenuste teenistus täidab tugifunktsioone Andmekaitse Inspektsioonile, Patendiametile ja Konkurentsiametile.

Konkurentsiteenistus teeb konkurentsialast järelevalvet, kontrollib ettevõtjate koondumisi, analüüsib konkurentsiolukorda, teostab järelevalvet ebaausate kaubandustavade üle ning tegeleb konkurentsi teadlikkuse parandamisega.

Osakonnad
  • Andme- ja majandusanalüüsi valdkond
  • Haldusmenetluste valdkond
  • Erimenetluste valdkond (nn task force)
  • Kohtuvaidluste valdkond

Regulatsiooniteenistus teeb järelevalvet ja reguleerib hindu elektri, maagaasi, kaugkütte ja vee valdkondades. Teenistuse fookuses on ka nende ning raudtee- ja postiteenuse turu kontrollimine. Lisaks lahendab amet lennujaama- ja sadamatasudega seotud vaidlusi.

Osakonnad
  • Energia- ja taristuosakond
  • Hinnaregulatsiooni osakond
  • Energiaturgude osakond
  • Õigusosakond

Viimati uuendatud: 02.05.2024