Personaliinfo

Konkurentsiametile pandud ülesanded on jaotatud kahe teenistuse vahel.

2022. aasta seisuga töötab ametis 53 teenistujat, kellest 44 on ametnikud ja 9 töötajad. Suurem osa teenistujaid on omandanud kõrghariduse majanduse või õigusteaduses valdkonnas. Lisaks on teenistujaid, kelle eriala on näiteks soojusenergeetika, avalik haldus, materjalitehnoloogia.

Personaliküsimustes palume pöörduda koostöö ja tugiteenuste osakonna poole või ameti e-posti aadressil [email protected].

Teenistujate sooline ja vanuseline jaotus

Teenistuja keskmine ametis töötatud aeg

Palgaandmed

Viimati uuendatud: 01.09.2023