Personaliinfo

Konkurentsiametile pandud ülesanded on jaotatud kahe teenistuse vahel.

2023. aasta seisuga töötas ametis 59 teenistujat. Suurem osa teenistujaid on omandanud kõrghariduse majanduse või õigusteaduses valdkonnas. Lisaks on teenistujaid, kelle eriala on näiteks soojusenergeetika, avalik haldus, materjalitehnoloogia.

Personaliküsimustes palume pöörduda koostöö ja tugiteenuste osakonna poole või ameti e-posti aadressil [email protected].

Personalistatistikat kirjeldavad arvud
Palgaandmed

Viimati uuendatud: 26.03.2024