Kohtumised lobistidega

Ülevaade Konkurentsiameti töötajate kohtumistest lobistidega
Lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon Ametiisiku nimi Ametiisiku ametikoht Kohtumise teema Kohtumise kuupäev
Kaupmeeste liit: Nele Peil

Evelin Pärn-Lee

Kaspar Lehesmets

Peadirektor

Jurist

Ebaausad kauplemistavad, üldine konkurentsiregulatsioon 20.11.2023
Eesti Gaas: Margus Kaasik, Kaire Lang

Evelin Pärn-Lee

Külli Haab

Marilin Tilkson

Peadirektor

Regulatsiooniteenistuse juhatja

Energiaturgude osakonna juhataja

Majandusregulatsiooni teemad, LNG terminalid 30.10.2023
Meediaettevõtete Liit: Merle Viirmaa, Mari-Liis Rüütsalu Evelin Pärn-Lee Peadirektor Digital market act (elik gatekeepers ja pääsuvalvurid), digihiiud ja eesti meediaettevõtjad 26.09.2023
Terminal ja Cobalt Advokaadibüroo esindajad Evelin Pärn-Lee Peadirektor Kütuseturg 10.08.2023
AS Estonian Cell: Siiri Lahe

Külli Haab 

Tauri Liiders

regulatsiooniteenistuse juhataja

ekspert

Eleringi võrgutasude struktuuri muudatused 29.05.2023
Utilitas Eesti Evelin Pärn-Lee Peadirektor Kaugkütte turg 22.02.2023
Fermi Energia: Sandor Liive, Urmas Voit, Kalev Kallemets

Külli Haab

Marilin Tilkson

Margus Kasepalu

regulatsiooniteenistuse juhataja

energiaturgude osakonna juhataja

energia-ja taristuosakonna juhataja

Tuumaenergeetika tutvustamine ja regulatsioonid 16.02.2023
Õliliit Evelin Pärn-Lee Peadirektor Kütuste turg 10.01.2023
Eesti Vee-ettevõtete Liit Evelin Pärn-Lee Peadirektor Reguleeritud turud 20.12.2022
Elering Evelin Pärn-Lee Peadirektor Energiaturud 6.12.2022
Eest Omanike Keskliit: Priidu Pärna Evelin Pärn-Lee Peadirektor Tarbijahinnad ja reguleeritud turud nagu vesi, küte, elekter 8.11.2022

Sustainable Investments OÜ: Marko Daljajev

Kaamos: Mihkel Loorits

Külli Haab

Karl Jaak Rebane

regulatsiooniteenistuse juhataja

jurist

Elektrituruseaduse muudatused SE696 25.10.2022
Lux Express: Ingmar Roos Evelin Pärn-Lee Peadirektor Reisijateveo turg 19.10.2022

AS Eesti Energia: Hando Sutter

Elektrilevi: Mihkel Härm 

Enefit Power AS: Andres Vainola

Evelin Pärn-Lee

Külli Haab

Marilin Tilkson

Marek Piiroja

peadirektor

regulatsiooniteenistuse juhataja

energiaturgude osakonna juhataja

õigusosakonna juhataja

Üldine tutvustus 5.9.2022
AS Elering: Taavi Veskimägi, Riina Käi, Märt Allika, Sirli Söömer

Evelin Pärn-Lee

Külli Haab

Marilin Tilkson

peadirektor

regulatsiooniteenistuse juhataja

energiaturgude osakonna juhataja

Elering elektri- ja gaasituru arengud ja varustuskindlus 31.08.2022
Fermi Energia: Henri Ormus Märt Ots peadirektor Tuumaenergeetika võimaluste tutvustamine. 22.03.2022
Eesti Taastuvenergia Koda Märt Ots peadirektor Taastuvenergia toetuste korrigeerimine 04.11.2021
Orsted: Rasmus Errboe, Peter Obling, Martin Mechali, Ulrik Stridbæk
Eesti Energia: Hando Sutter, Margus Vals, Alo Kelder

Märt Ots

Marilin Tillkson

peadirektor

regulatsiooniteenistuse juhataja

Eesti avamere tuuleparkide arendamise ambitsioonid ja eesmärgid.
Ørstedi kogemuse avameretuuleparkide arendamisel ja opereerimisel 
Avamere tuuleparkide majanduslik mõju
Riigi ja arendajate rollid
Koostöö Liivi lahe projekti elluviimisel
13.10.2021
Omanike Keskliit
Priidu Pärna; Andry Krass
Märt Ots peadirektor Konkurentsiameti rahastamise eelnõu
Järelevalve rakendamise reguleeritavates sektorites
07.09.2021

Viimati uuendatud: 26.03.2024