Eelarve ja hanked

Ametil on oma eelarve ja pangaarve. Ameti kulud kaetakse riigieelarvest.

Eelarve

Konkurentsiameti eelarvega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel.

Eelarve aasta kinnitatud eelarve kokku sh tööjõukulud sh majandamiskulud käibemaks Liikmemaksud
2023 4 014 036 3 222 176 666 498
sh RKAS 362 850
110 362 15 000
2022 2 987 673 2 545 370 381 001
(sh RKAS 202 994)
46 302 15 000
2021 1 962 152 1 572 380 343 208
(sh RKAS 169 496)
46 564 14 900
2020 1 915 067 1 572 380 342 687
(sh RKAS 168 775)
46 419 14 700
2019 1 955 791 1 572 380 383 411
(sh RKAS 198 645)
14 500

Märkused

01.01.2023. aastast alustas Konkurentsiameti koosseisus tööd maksujõuetuse teenistus.

01.01.2022. aastast loodi Konkurentsiameti koosseisu koostöö ja tugiteenuste osakond, millega ühendati Konkurentsiameti, Patendiameti ja Andmekaitse Inspektsiooni tugiteenused. Uus osakond osutab teenust nimetatud kolmele asutusele.

2020. aastast näidatakse käibemaksu eraldi real.

Riigihanked

Konkurentsiameti vajadustele vastavaid riigihankeid, mis nõuavad riigihangete seaduse kohaselt toimingid riigihangete registris, korraldab Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete osakond.

Alus: Justiitsministri 06.2015. a käskkiri nr 2 "Riigihangete korraldamine ja lepingute sõlmimine"

Viimati uuendatud: 30.08.2023