Dokumendiregister

Konkurentsiametisse saabunud dokumendid registreeritakse esimesel võimalusel, kuid hiljemalt saabumise päevale järgneval tööpäeval. Dokumendiregistris on andmed dokumentide kohta, mis on loodud või saadud Konkurentsiameti tegevuse käigus.