Riigilõivud

Info valdkondade kaupa.

Valdkond

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
SEB Pank  EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)

Viitenumber: 2900073096

Selgitus: Riigilõivuseaduse § 116 1, riigilõiv koondumise menetlemise eest

Summa: 1920 eurot

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
SEB Pank  EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)

Viitenumber: 2900080089

Summa:

 • universaalse postiteenuse tegevusloa korral 1180 eurot
 • kirisaadetise ning postipakkide liht-, täht-, väärt- kui ka partiisaadetisena edastamise tegevusloa korral 370 eurot

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
SEB Pank  EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)

Viitenumber: 2900080076

Selgitus: vastav märge, millest selgub, millise tegevusloa saamiseks esitatud taotluse läbivaatamise eest on riigilõiv tasutud 

Summa:

 • raudteeinfrastruktuuri majandamiseks 1920 eurot
 • raudtee reisijateveoteenuse osutamiseks 1920 eurot
 • raudtee kaubaveoteenuse osutamiseks 3840 eurot

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
SEB Pank  EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)

Viitenumber: 2900080076

Selgitus: märkida, millise tegevusloa mitmenda kehtivusaasta eest riigilõivu tasutakse
NB! jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks taotletava/antud tegevusloa kehtivusaasta eest tasumisel ka teenustemaht RLS § 1363  lõige 2 tähenduses.

Summa:

 • elektrienergia tootmiseks – 160 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga
  • kuni 5 GWh – 960 eurot iga kehtivusaasta eest;
  • üle 5 GWh kuni 20 GWh – 1920 eurot iga kehtivusaasta eest;
  • üle 20 GWh kuni 50 GWh – 4480 eurot iga kehtivusaasta eest;
  •  üle 50 GWh kuni 100 GWh – 6400 eurot iga kehtivusaasta eest;
  • üle 100 GWh kuni 500 GWh – 12 790 eurot iga kehtivusaasta eest;
  • üle 500 GWh – 19 180 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks – 2560 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamiseks –  2560 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks – 1280 eurot iga kehtivusaasta eest;

Seejuures: ülalnimetatud teenustemahuks loetakse eelmisel kalendriaastal tarbijatele edastatud elektrienergia koguse ja võrgukadude summa. Tegevust alustav võrguettevõtja tasub riigilõivu järgmiseks kalendriaastaks kavandatava teenustemahu alusel (RLS § 1363 lõige 2).

NB! Tegevusloa esimese kehtivusaasta eest tasutakse riigilõiv enne tegevusloa taotluse esitamist ning iga järgmise kehtivusaasta eest vähemalt 10 päeva enne vastava kehtivusaasta algust. Tegevusloa kõrvaltingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 % ülaltoodud riigilõivumäärast.

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
SEB Pank  EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)

Viitenumber: 2900080076

Selgitus: märkida, millise tegevusloa mitmenda kehtivusaasta eest riigilõivu tasutakse

Summa:

 • gaasi importimiseks – 640 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • gaasi ülekande teenuse osutamiseks – 260 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • gaasi jaotamise teenuste osutamiseks – 260 eurot iga kehtivusaasta eest. 

NB! Tegevusloa esimese kehtivusaasta eest tasutakse riigilõiv enne tegevusloa taotluse esitamist ning iga järgmise kehtivusaasta eest vähemalt 10 päeva enne vastava kehtivusaasta algust. Tegevusloa kõrvaltingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 % ülaltoodud riigilõivumäärast.

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
SEB Pank  EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)

Viitenumber: 2900080076

Selgitus: märkida, millise tegevusloa mitmenda kehtivusaasta eest riigilõivu tasutakse

Summa:

 • soojuse tootmiseks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta;
 • soojuse jaotamiseks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta;
 • soojuse müügiks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta või kontserni kuuluva ettevõtja kohta, kui  kontserni kuuluvate soojusettevõtjate soojuse summaarne müük ületab 50 000 MWh aastas.

NB! Tegevusloa esimese kehtivusaasta eest tasutakse riigilõiv enne tegevusloa taotluse esitamist ning iga järgmise kehtivusaasta eest vähemalt 10 päeva enne vastava kehtivusaasta algust. Tegevusloa kõrvaltingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 % ülaltoodud riigilõivumäärast.

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
SEB Pank  EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)

Viitenumber: 2900082935

Selgitus: majandustegevusteate esitamine

Summa: 10 eurot

Viimati uuendatud: 13.12.2023