Soojus

Siin on Konkurentsiameti seisukohad ja arvamused ning tellitud uuringud ja eksperthinnangud.

Konkurentsiameti seisukohad ja arvamused

2021

Hinnaregulatsiooni tulemuste hindamine

reguleeritud sektorites

2018

Hinnaregulatsiooni tulemuste hindamine

reguleeritud sektorites

2016

Võlakapitali kaasamise hind ja osakaal

riiklikult reguleeritud sektorite ettevõtetes

2015

Referentshinna rakendamise

võimalused kaugküttesektoris

2013

Riikliku regulatsiooni otstarbekusest

väikestes kaugkütte piirkondades

(aastase müügimahuga alla 10 000MWh)

Tellitud uuringud ja eksperthinnangud

2022

Elektri ja soojuse koostootmise režiimis toodetud

soojusele kulude jagamisel soojuse

ekspergia meetodi rakendamine

2020

Koostootmise kulude jagamise erinevad metoodikad

2017

Kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC)

arvutamisel kasutatavad näitajad

2017

Väikese kapitalimahukusega monopoolsete/turgu valitsevate

ettevõtete põhjendatud tulukuse hindamine

2016

Reguleeritava vara väärtuse arvestus ja MS Exceli funktsiooni PMT

kasutamine hinnaregulatsioonile alluvatel ettevõtetel

2014

Efektiivse kaugküttesüsteemi referentshinna

arvutusmudeli auditeerimine

2014

Konkurentsiamet poolt väljatöötatud kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC)

arvutamise metoodika analüüs 

2013

Eksperthinnang soojuse tootmiseks vajaliku katlamaja soetusmaksumuse,

soojuse tootmise ehk katlamaja kasuteguri ja katlamaja tehnilise eluea kohta

2012

Soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seotud põhivarade kasuliku (tehnilise)

eluea määramine (hindamine)

2011

Eksperthinnangu andmine Soojusettevõtja katlamajja paigaldatavate

Vitoplex 200 katelde kasuteguri kohta

2009-2010

Katlamajade maksumuse tehnilise lahenduse ja tegevuskulude

eksperthinnang 

2003

Study of the Cost Breakdown for the services provided by Eesti Energia AS

Transmission Division to Televõrgud AS

Viimati uuendatud: 13.12.2023