Elektri- ja gaasituru aruanded

Siit leiab elektri- ja gaasituru aruanded

Tulenevalt elektrituruseaduse § 93 lõikest 10 on Konkurentsiametil kohustus igal aasta koostada ja avaldada eelmise kalendriaasta kohta ülevaate, milles kajastatakse järgmist:

  • süsteemidevaheliste ühenduste võimsuse jaotamise reeglid;
  • süsteemi ülekoormuse lahendamise reeglid;
  • võrkudevaheliste ühenduste loomisele ja remondile kulutatud aeg;
  • võrguettevõtja avaldatav teave võrkudevaheliste ühenduste ja võrgu võimsuse jaotamise kohta, arvestades ärisaladuse hoidmise vajadust;
  • võrguettevõtjate tegevusalade eristamine;
  • uutele tootjatele kehtestatud liitumistingimused;
  • süsteemihalduri ja võrguettevõtjate kohustuste täitmine;
  • konkurentsi olukord elektriturul.

Lisaks on maagaasiseaduse § 37 lõike 3 punktist 7 tulenevalt ametil kohustus iga aasta koostada ja avaldada aruanne varustuskindluse olukorra kohta.

Elektri- ja gaasituru aruanded

Viimati uuendatud: 08.11.2023