EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Teade: gaasiülekande sisendtasu konsultatsioon

18.02.2019

Alates 1. jaanuarist 2020 rakendatakse Eestis ja naaberriikides Lätis ning Soomes ülekandetasu, mis koosneb sisendtasust (tasu mida makstakse gaasi sisenemisel piirkonda) ja väljundtasust (tasu mida maksab ülekandevõrgu kasutaja gaasi väljavõtmisel võrgust).

15.02.2019 alustas Eesti süsteemihaldur Elering AS regionaalse gaasituru sisendtasude konsultatsiooni, mis kestab 31.03.2019. Konsultatsioonikutse on leitav veebilehelt https://elering.ee/avatud-konsultatsioonid.

Samal ajaperioodil viib Soome süsteemihaldur Gasum OY läbi nii sisend- kui ka väljundhindade konsultatsiooni, mis ei hõlma riikidevahelisi ühendusi. Inglisekeelne konsultatsioonidokument on leitav veebilehelt https://www.gasum.com/globalassets/maakaasumarkkinalaki/consultation-document_preliminary-tariffs.pdf. Lisainformatsioon veebilehel https://www.gasum.com/en/About-gas/Finlands-gas-network/Natural-gas-transmission/natural-gas-market-act-reform/.

Soome riikidevahelise ühenduse hindade konsultatsiooni viib läbi Energiavirasto (Energy Authority of Finland), kelle konsultatsiooni dokumendid (inglise keeles) on leitavad veebilehelt https://www.energiavirasto.fi/web/energy-authority/-/consultation-on-external-connection-tariffs-and-other-terms-to-be-used-in-the-finnish-natural-gas-system
 

Teade: Euroopa Komisjon avaldas aruande konkurentsieeskirjade täitmise tagamise kohta ravimisektoris (2009-2017)

12.02.2019

Aruandes antakse ülevaade sellest, kuidas Euroopa konkurentsiasutused on aastatel 2009-2019 taganud konkurentsireeglite täitmist ravimisektoris. Aruanne esitati vastuseks nõukogu ja Euroopa Parlamendi tõstatatud probleemile, et ravimifirmade konkurentsivastane tegevus võib ohustada patsientide juurdepääsu taskukohastele ja uuenduslikele hädavajalikele ravimitele.

Aruande täistekst ja kokkuvõte on eesti keeles kättesaadavad Euroopa Komisjoni kodulehelt.
 

Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimuste kohta

24.01.2019

Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektri põhivõrguga liitumistingimused.

Käesolevaga Konkurentsiamet alustab avalikku konsultatsiooni Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimuste osas.
Arvestades Konkurentsiameti varasemate seisukohtadega ning Elering AS 23.01.2019 esitatud täpsustusi, jäävad ametiga kooskõlastatavast mahust välja:
1. liitumistingimuste punkt 4.4.7.2.1;
2. liitumistingimuste peatükk 5 terves ulatuses;
3. liitumistingimuste peatükk 6 punktid 6.2 – 6.5 (kooskõlastatavaks osaks jääb punkt 6.1);
4. liitumistingimuste peatükk 7 punktid 7.2 – 7.3 (kooskõlastatavaks osaks jääb punkt 7.1);
5. liitumislepingu lisa nr 4.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare kooskõlastamisele esitatud dokumentide kohta hiljemalt 07.02.2019 aadressil info at konkurentsiamet dot ee

Kooskõlastamisele kuuluvad dokumendid:

1. Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused.pdf
 


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee
Asukoht:
Tatari 39, 10134 Tallinn
reg nr 70000303
VAT EE101244558 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija